Liigu edasi põhisisu juurde

eu rahastus

Balti riikide ja Poola süsteemihaldurid Elering, AST, Litgrid ja PSE allkirjastasid Euroopa Komisjoniga rahastamislepingu 170 miljoni euro suuruse toetuse saamiseks Balti elektrisüsteemide Mandri-Euroopa sagedusalaga liitumise viimase etapi jaoks.

Euroopa Liidu toetused sünkroniseerimise projekti jagunevad järgmiselt: Eleringile 27 miljonit eurot, Poolale 75  miljonit eurot, Lätile 37 miljonit, Leedule 31 miljonit. Vajalikud tööd katavad võrkude tugevdamist ja sagedusreguleerimisseadmete ning IT-juhtimissüsteemide uuendamist. Nelja riigi investeeringud sünkroniseerimise suurprojekti viimasesse etappi on kokku ligi 230 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu rahastus moodustab umbes 75%.

Rahastuse abil viivad kolm Balti riiki ja Poola lõpule oma elektrisüsteemide sünkroniseerimise Mandri-Euroopa sagedusalaga. Hetkel on Balti riikide elektrisüsteemid osa Venemaa ühendatud elektrisüsteemist, kus sagedust juhib Venemaa ülekandevõrk. Lisanduv infrastruktuur ei võimalda vaid ladusamat sünkroniseerimise protsessi vaid avab ka uusi turuvõimalusi ja suurendab regionaalset energiajulgeolekut.

Euroopa Komisjon on Eleringile eelnevalt eraldanud sünkroniseerimiseks vajalike investeeringute jaoks kahes rahastusvoorus 196 miljonit eurot. Projektide kogumaht Eestis on hinnanguliselt 300 miljonit eurot.

Seotud teemad