Liigu edasi põhisisu juurde

Balti riikide elektrisüsteemihaldurite Eleing, AST ja Litgrid kokkuleppel toimub riikide elektrisüsteemi eraldamine Venemaa elektrisüsteemist ja saartalituse katse 2019. aasta 8. juunil või alternatiivina 29. juunil.

„Selleks, et saavutada aastaks 2025. võimekus Balti riikide elektrisüsteemide stabiilseks pikemaajaliseks toimimiseks eraldi sagedusalana ja olla valmis sünkroniseerimiseks Mandri-Euroopa sagedusalaga, tuleb Balti riikidel elektrisüsteemi iseseisva töö erinevaid aspekte katsetada veel mitmel korral,“ kommenteeris Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Juunis toimuva eralduskatse käigus lahutatakse Balti riikide elektrisüsteemid 12 tunniks Venemaa sagedusalast, kuid nad jäävad alalisvooluühenduste kaudu seotuks Põhjamaade ning Poolaga.

Balti elektrisüsteemide eraldamiseks Venemaa võrgust lülitakse ükshaaval välja kõik üheksa elektriliini, mis seovad Balti riike Venemaa põhiterritooriumi ja Valgevenega. Erinevalt varasematest sarnastest katsetest lülitatakse seekord välja ka Leedu ja Venemaa Kaliningradi oblasti vahelised elektriliinid ning sarnaselt Balti riikidele töötab ka Kaliningradi elektrisüsteem katse ajal eraldi sagedusalana. Katse lõpus lülitakse liinid tagasi töösse.

Katse ajal on fookus elektrisüsteemi sageduse operatiivse juhtimise protsesside testimisel. Eralduskatse raames korraldatakse mitmeid alamkatseid, muu hulgas simuleeritakse piisavalt suure tootmisseadme rikkelise seiskumise mõju sagedusele.

Eralduskatse ajaks tuleb piirata Balti riikide ja Põhjamaade vaheliste alalisvooluühenduste võimsust, et vähendada elektrisüsteemi suurima elemendi võimalikust rikkest tulenevat riski. Suurendamaks elektrisüsteemi paindlikkust käivitatakse katse läbiviimiseks Balti riikides tavapärasest enam tootmisvõimsusi. Ühtlasi peavad tootmisseadmed hoidma tavapärasest suuremat reservvõimsust, et olla valmis tootmise operatiivseks ja automaatseks suurendamiseks või vähendamiseks, reageerimaks sageduse muutustele elektrisüsteemis.

Eesti elektrisüsteemi on varem naabersüsteemidest katseliselt eraldatud näiteks 2006. aasta novembris ja 2009. aasta aprillis. Viimane eralduskatse, kus Venemaa süsteemist eraldusid kolm Balti elektrisüsteemi koos Kaliningradiga, toimus aprillis 2002.