Liigu edasi põhisisu juurde

Hinna arvutamise metoodika

Vastavalt Maagaasiseaduse § 16 (4) esitab süsteemihaldur bilansihaldurile bilansi selgitamisega seotud andmete ja muude asjakohaste andmete alusel iga arvestusperioodi kohta arved bilansihalduri ostetud bilansigaasi eest makstava tasu ja õigusaktist või lepingust tulenevate muude süsteemihaldurile makstavate tasude kohta.

Bilansigaasi hinna arvutamisel lähtutakse sellest, et see võimaldab süsteemihalduril:

  1. katta bilansigaasi ostuks tehtud põhjendatud kulutused;
  2. katta bilansigaasi ostu ja müügiga seotud muud põhjendatud kulutused;
  3. tagada põhjendatud tulukuse.

Süsteemihaldur kooskõlastab bilansigaasi hinna määramise metoodika tüüptingimused Konkurentsiametiga.

Bilansigaasi hinnad ja Konkurentsiameti otsusega nr 5.1-25/08-001 20.03.2008.a. kooskõlastatud Eleringi bilansigaasi hinna määramise metoodika on kättesaadavad lehe manustest.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Konsultatsioon Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg