Gaasi ostu kulu tarbijale

Gaasi ostu kulu tarbijale

Gaasi kogumaksumuse puhul on oluline eristada selle erinevaid komponente (Joonis 12). Lisaks gaasi enda hinnale sisaldab arve ka võrgutasu, varumakset, aktsiisi ning käibemaksu. Võrgutasu ja gaasi hinna osakaal arvest konkreetse kliendi puhul sõltub sellest, milline on gaasi hind ning millise võrguteenuse pakkuja võrgupiirkonnas klient asub ja millise paketi on ta valinud.

Kodutarbija gaasiarve komponendid sektordiagrammina

Joonis 12 Kodutarbija gaasiarve komponendid