7.3.4.1 Müüja vahetuse üldpõhimõtted

7.3.4.1 Müüja vahetuse üldpõhimõtted

Üldpõhimõtted

Avatud tarne ehk elektri ostu-müügilepingu reeglid ja tarnija vahetus on sätestatud elektrituruseaduses ja elektrituru toimimise võrgueeskirjas toodud nõuetega.

Müüja/tarnija vahetuse üldpõhimõtted on järgmised:

 1. Võrgulepinguga klient, kelleks on tarbija või tootja, osaleb avatud tarne protsessis iga oma mõõtepunkti lõikes eraldi. Kui võrgulepingu kliendiks on teine võrguettevõtja või avatud tarnija (elektriettevõtjad), sõlmitakse elektri ostu-müügileping ehk avatud tarne leping kogu tegevuspiirkonna kohta.
 2. Võrguleping sõlmitakse liitumispunkti võrguettevõtjaga, kes edastab info Estfeedi andmelattu. Avatud tarne ehk elektri ostu-müügi lepingu saab sõlmida sama isik, kes on sõlminud võrgulepingu ehk avatud tarne aluseks on kliendi kehtiv võrguleping mõõtepunktis.
 3. Võrgulepingu lõppedes lõpeb ka avatud tarne leping.
 4. Kui turuosalisel on kehtiv võrguleping, aga puudub avatud tarne leping, loetakse elektrituruseaduse alusel tema avatud tarnijaks tema mõõtepunkti võrguettevõtja. Võrguettevõtja võib delegeerida avatud tarne teenuse osutamise edasi mõnele teisele avatud tarnijale (nimetatud müüja).
  • Väiketarbija kuni 63A liitumispunktis on üldteenuse klient. Üldteenuse hind on reguleeritud elektrituruseadusega (lähtub elektribörsi hinnast, millele võrguettevõtja lisab oma kulude marginaali). Võrguettevõtja avaldab üldteenuse tingimused ja hinnad oma (või nimetatud müüja) veebilehel;
  • Tarbija üle 63A liitumispunktis ostab avatud tarne teenust bilansienergia hinnaga;
  • Tootjad edastavad avatud tarne lepingu puudumisel elektrienergiat võrku tasuta.
 5. Estfeed andmelao kaudu tagatakse katkematu avatud tarne ahel kogu süsteemi kohta, st igal ajahetkel kuulub iga turuosalise mõõtepunkt ühe avatud tarnija ja tema bilansihalduri tegevuspiirkonda, mis tagab, et lepingu vahetamisel elektrivarustus ei katke.