7.1.1 Elektriarve kulu arvutamise näide

7.1.1 Elektriarve kulu arvutamise näide

Elektrienergia kulu võib moodustada üsna suure osa igakuisest kulust nii perele kui ettevõttele. Alltoodud näide selgitab, kuidas hinnata kulu elektrile ja võrrelda erinevaid elektrimüüjate pakutavaid pakette.

 1. Esmalt tuleb hinnata, kui suur on elektri tarbimine aastas kokku. Oma tarbimispunkti andmeid saab vaadata Eleringi Estfeed kliendiportaalist https://e.elering.ee/ iga liitumispunkti omanik. Klikkides jaotisel „Energia mõõteandmed“ näete nii võrgust tarbitud kui ka võrku antud elektritoodangu kogust, mis on oluline näiteks päikesepaneelide omanikele.
 2. Teiseks on asjakohane vaadata, kas tarbimine püsib aasta jooksul enam vähem sama või on sesoonselt kütte- või jahutusperioodil märgatavalt kõrgem. Samuti saab sealt jälgida, kas on märgatav erinevus päeval ja öösel tarbitud energiakoguse vahel. Selle alusel saab hinnata, milline elektripakett oleks sobilikum (vt punkt 5). Samuti saab nende andmete alusel kaaluda kütte- või jahutussüsteemi muutmist või päikesepaneelidesse investeerimist.
 3. Parima pakkumise tegemiseks vajavad ka elektrimüüjad ligipääsu tarbimisandmetele. Vastavasisulise volituse tarbimisandmete nägemiseks saab anda Eleringi veebilehel https://e.elering.ee/ jaotises „Ligipääsuõigused andmete jagamiseks“.
 4. Saadud andmete alusel tuleks küsida hinnapakkumist erinevatelt elektrimüüjatelt, et võrrelda turul pakutavaid hindu ja pakette. Kõikide energiamüüjate loetelu ja kontaktid on leitavad Eleringi veebilehelt. Internetist leiad ka mitmeid portaale, kus saab elektrimüüjate pakkumisi võrrelda.
 5. Müüjad pakuvad erinevat tüüpi elektrilepingu pakette:
  • Börsihinnaga pakett, mis võtab aluseks tarbimiskoha tunnimõõteandmed ning iga tunni elektribörsi hinna. Hinnale lisandub igal müüjal erinev müügimarginaal. NB! Börsihinnapaketis toodud hind ei sisalda käibemaksu, vaid see tuleb ise hinnale juurde arvestada.
  • Keskmise börsihinna pakett, mis võtab aluseks kuu keskmise börsihinna. Ka see hind ei sisalda pakkumises käibemaksu ja hinnale lisandub müügimarginaal. 85
  • Fikseeritud hinnaga pakett, mille puhul on elektri hind lepingus fikseeritud ja tarbija saab alati kindel olla, et elektri börsihinna kõikumised teda ei mõjuta. Pakutakse ka pakette, kus päevane ja öine fikseeritud hind erineb. Kontrolli, kas hind juba sisaldab käibemaksu või peab selle lisama.
  • Hübriidpakett, kus klient saab valida, mitu protsenti tarbimiskogusest tasub ta elektribörsi hinna alusel ning mitu protsenti fikseeritud hinnaga;
  • Universaalteenus, kus energia hind on Konkurentsiameti määratud. Hinnale lisandub müügimarginaal, mis müüjatel erineb.
  • Roheline pakett, mis võib olla nii börsihinnapõhine kui ka fikseeritud, kuid sisaldab rohelise energia ostu päritolutunnistust. Võimalik on valida kas 100% roheenergia või lepingus määratud osa.
 6. Pakettide võrdlemisel tuleb tähelepanu pöörata ka järgnevale:
  • Kas hinnad sisaldavad käibemaksu või lisandub see hinnale (näiteks börsihinnale);
  • Kas leping on tähtajaline või tähtajatu ja kas lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel lisandub katkestamistasu;
  • Kas lisaks energiahinnale lisandub ka kuutasu;
  • Kas lepinguga kaasneb muid soodustusi ja kas need on olulised (ühisarve, soodsamalt muud energiateenused nagu maagaas või autokütus jne.)
 7. Kuise kulu arvutamiseks tuleb korrutada pakutav energiahind (senti/kWh) (börsihinna puhul börsihinna prognoos, millele on lisatud käibemaks) enda tarbimisega kuus (kWh). Mõistlik on teha arvutus eraldi talve- ja suvekuule ning aastale kokku (vt ka tabel 6).
 8. Kui olete endale sobilikuma paketi ja müüja välja valinud, siis müüja valikuks ja vahetamiseks piisab, kui klient sõlmib uue väljavalitud müüjaga lepingu. Lepingu sõlmimisel annab müüja teada, millal vahetus toimub.
 9. Uus müüja lõpetab vana lepingu automaatselt. Kui eelmisel lepingul oli katkestamistasu, siis selle arve esitab eelmine müüja.
 10. Müüja vahetamine on tasuta ja see ei katkesta kunagi elektritarnet.

 

Tabel 6