7.3.4.3 Avatud tarnija vahetuse protsessijoonised

7.3.4.3 Avatud tarnija vahetuse protsessijoonised

Turuosaline saab avatud tarnija vahetuseks lõpetada kehtiva avatud tarne lepingu uue avatud tarnijaga lepingu sõlmimise protsessi kaudu, mille alusel volitab ta uuel avatud tarnijal läbi Estfeedi andmevahetuse oma senist avatud tarne lepingut lõpetama (joonis 39). Tarnijavahetuse ajakava määratakse elektrituru toimimise võrgueeskirjaga (alates 01.01.2023 on tarnijavahetuse ajakava vähemalt 14 päeva ette periood).

Joonis 39

Kui avatud tarnija edastab Estfeedi Andmelattu uue lepingu info, kontrollib andmeladu otsekohe lepingu info edastamise nõuetekohasust ning edastab senisele avatud tarnijale lepingu lõpetamise sõnumi ja uuele avatud tarnijale lepingu registreerimise sõnumi. Estfeed tagab, et tehniliselt on tarnijavahetus teostatud ja info edastatud osapooltele vähem kui 24 tunniga. Tarnijavahetusel uue avatud tarnijaga lepingu sõlmimise kaudu ei jää klient üldteenusele.

 

Avatud tarne lepinguta (nn üdlteenus) turuosalisele tarnijavahetuse protsess

Kui turuosalisel ei ole mõõtepunkti kohta sõlmitud avatud tarne lepingut, on tema avatud tarnijaks mõõtepunkti võrguettevõtja või võrguettevõtja poolt nimetatud müüja. Klient saab sõlmida sellisel juhul uue avatud tarne lepingu ajakavas, et uus avatud tarnija on lepinguinfo edastanud vähemalt 1 päev ette (joonis 40).

Joonis 40