Biogaasi kasutamine transpordis

Biogaasi kasutamine transpordis

Kui biometaani kvaliteet vastab maagaasi omale, siis võib seda kasutada kõikjal, kus kasutatakse maagaasi, sh surugaasisõidukites. Biometaani saab kasutada autokütusena nii gaasisõidukites kui teistes sõidukites, millele on lisatud täiendav gaasiseadmestik ja kütusemahuti. Nii gaasiautod kui ka gaasiseadmed tavaautodele on Eesti turul olemas, kuid vähese teadlikkuse ning gaasihinna volatiilsuse tõttu on surugaasisõidukid Eestis vähepopulaarsed. Lisaks tuleb arvestada, et surugaasil sõitva auto puhul tuleb tankida tihedamini kui vedelkütustel sõitvate autode puhul.