Biometaani tootmine Euroopas

Biometaani tootmine Euroopas

Viimase kümnendi jooksul on biometaani tootmine Euroopas järsult kasvanud – 4,9 TWh-ilt 2011. aastal 32 TWh-ini 2020. aastal, sealjuures 2020. aastal oli võrreldes aasta varasemaga biometaani tootmist 6,4 TWh võrra rohkem, mis oli senini suurim absoluutkasv. 2018. aastal oli biometaanijaamade arv Euroopas 483, mis oli 2020. aastaks kasvanud 729 biometaanijaamani.28


28 European Biogas Association. (2022). European biomethane map infrastructure for biomethane production 2021.
https://www.europeanbiogas.eu/wp-content/uploads/2022/01/GIE_EBA_BIO_2021_A0_FULL_3D_253_online.pdf