Biometaani päritolutunnistused

Biometaani päritolutunnistused

Biometaani tootmise ja tarbimise tõendamiseks kasutatakse biometaani päritolutunnistusi. Elering AS väljastab tootjale toodetud biometaani eest päritolutunnistused tootja taotluse alusel megavatt-tunni täpsusega. Päritolutunnistus tõendab, et tootja on tootnud biometaani. Päritolutunnistuse väljastamist saavad taotleda nii võrguga ühendatud kui võrguga mitteühenduses olevad tootjad. Päritolutunnistuste väljastamine, ülekandmine ühelt ettevõttelt teisele ning kasutamine tarbimise tõendamiseks toimuvad biometaani registris51. Riiklik biometaani tootmise ja tarbimise statistika tekib ning biometaaniga taastuvenergia tarnimise kohustuste täitmine toimub biometaani päritolutunnistuste kaudu. Alates 2021. aastast edastab Eleringi biometaani register transpordisektori biometaani tarbimise andmed elektrooniliselt gaasimüüja aruandesse Maksu- ja Tolliameti kütuse käitlemise andmekogus.


51https://biometaan.elering.ee/