Biometaani transpordistatistika

Biometaani transpordistatistika

Biometaani päritolutunnistuse kasutamise alusel transpordisektori tarbimise tõendamiseks väljastatakse gaasimüüjale, kes on biometaani tarbimisse andja, biometaani transpordistatistika, mida on tarnijatel võimalik täita vedelkütuse seaduse §-st 21 tulenevate taastuvenergia tarnimise ja atmosfääriõhu kaitse seaduse §-st 1231 tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguse vähendamise kohustuse täitmiseks. Elering väljastab transpordistatistika kauplemisplatvormil gaasimüüjale, kellel on statistikat võimalik kauplemisplatvormil edasi müüa vedelkütuse seadusest tulenevatele riiklikele kohuslastele. Alates 2021. aastast saadab kauplemisplatvorm transpordistatistikaga riiklike transpordisektori kohustuste täitmise kohta andmed elektrooniliselt Maksu- ja Tolliameti kütuse käitlemise andmekogusse. Kauplemisplatvorm on turupõhine lahendus, et tagada rahavoog biometaani tootjatele pärast riiklike toetusskeemide lõppemist.