2022. aasta energiakriisist tulenevad uued eeskirjad

2022. aasta energiakriisist tulenevad uued eeskirjad

Pärast energiahindade hüppelist kasvu 2021. aastal ning Venemaa täiemahulise agressiooni algust Ukraina vastu 2022. aasta veebruaris töötati välja meetmed energiakriisi leevendamiseks.

  • Määruses 2022/1032, millega muudetakse määruseid (EL) 2017/1938 ja (EÜ) nr 715/2009 seoses gaasi hoiustamisega, seati kohustus gaasimahutite täitumusele 1. novembri seisuga. Määrus jõustus juunis 2022.
  • Määrus 2022/1369 käsitleb gaasinõudluse vähendamise koordineeritud meetmeid. Määrus jõustus augustis 2022. Tarbimise vähemalt 15% vähenemine võrreldes oma keskmise gaasitarbimisega määruse jõustumise kuupäevale eelneval viiel järjestikusel aastal ajavahemikul 1. augustist kuni 31. märtsini tuleb ellu viia 31. märtsiks 2023.
  • Määrus 2022/1854 käsitleb kõrgete energiahindadega seotud erakorralisi sekkumismeetmeid. Meetmed hakkasid kehtima detsembris 2022 ja on tähtajalise kestusega olenevalt meetmeist.
  • Määrus 2022/2576, millega suurendatakse solidaarsust gaasi ostmise parema koordineerimise, usaldusväärsete hinna võrdlusaluste ja piiriülese gaasikaubanduse abil. Tegemist on ajutiste meetmetega, mis kehtivad ühe aasta, kui komisjon ei otsusta meetmeid pikendada.