Liigu edasi põhisisu juurde

Elering on välja töötanud vabatahtliku elektrisüsteemi toetamise meetme. Antud meetme eesmärk on kaasata tarbijaid elektrisüsteemi kriisi vabatahtlikku lahendamisesse, mille läbi tarbijad saavad aidata võimalike elektrikatkestuste ärahoidmisega.

 

Meede võetakse kasutusele, kui olukord elektrisüsteemis on väga raske ja järgmise tegevusena peab asuma elektritarbimist piirama. Elektritarbimise piiramine rakendub alles siis, kui kõik tootmisvõimsused,  impordivõimalused ja süsteemihaldurite reservid on ammendunud.

Elektrisüsteemi vabatahtlik toetamine toimib järgmiselt:

  1. Elering saadab meetmega liitunutele SMS-iga eelteavituse, kui on näha, et elektrisüsteemis on tekkimas keeruline olukord.
  2. Kui elektripuuduse oht on suur, saadab Elering meetmega liitunutele SMS-iga aktiveerimistaotluse.
  3. Meetmega liitunu vähendab tarbimist (sh näiteks varugeneraatori käivitamine) SMS-iga teatatud perioodil.
  4. Elering jälgib elektrisüsteemi toimimist ning saadab SMS teavituse, kui meetme rakendamise võib lõpetada.

 

Täpsem info meetme kohta

Kuidas meetmes osaleda?

Saatke emailile paindlik.tarbimine@elering.ee all toodud osalusvorm. Elering võtab teiega vajadusel ühendust, et meetme detaile täpsustada. Meede on mõeldud toimima käesoleval talvel (aprilli lõpuni). Palume registreerida ainult tarbimise vähendamine, mis on realistlikult aktiveeritav ning mis ei osale juba elektriturul. Palume aktiveerimistaotluse SMSi saamisel registreeritud kogus ka aktiveerida.

Mis on minimaalne osalemisvõimsus?

Meetmesse ootame eelkõige osalejaid, kelle paindlik võimsus ületab 10 kW.

Kui sageli aktiveeritakse vabatahtlik paindlikkus?

Aktiveerimistaotlus saadetakse ainult siis, kui on oht elektrisüsteemi toimimisele ja järgmise sammuna on vajalik juba tarbimise välja lülitamine võrguettevõtete poolt. Selline olukord on ebatõenäoline, kuid võib riskide realiseerumisel siiski toimuda.

Kui kaua aktiveerimine kestab?

Elering annab SMS-iga teada, mis perioodil on elektrisüsteemis keeruline olukord. Elering teavitab, kui elektrisüsteemi olukord on paranenud ja piiramist ei ole enam vaja.

Kas aktiveerimise eest saab rahalist hüvitist?

Vabatahtliku elektrisüsteemi toetusmeetmega ei kaasne eraldi rahalist hüvitamist. Rahaline mõju kujuneb vastavalt osaleja ja tema elektrimüüja vahelisele lepingule tulenevalt väiksemast tarbimisest.

Aktiveerimiste osas turuosaliste bilanssi ei korrigeerita, mis tähendab, et praktikas realiseerunud käivitamised ilmnevas bilansihalduri bilansis ülejäägina. Bilansihalduri ülejäägi ostab Elering  bilansienergia hinnaga.

Kas ma pean pärast aktiveerimist Eleringile teatama, kui palju olen tarbimist vähendanud?

Ei, Elering jälgib elektrisüsteemi probleemi korral kogu elektrisüsteemi olukorda ning ei jälgi üksikute objektide tarbimist.

Kuidas aktiveeritud kogust kontrollitakse ja kas aktiveerimata jätmise korral on sellega seotud sanktsioone?

Tegemist on vabatahtliku meetmega ja selle puhul ei kontrollita aktiveeritud kogust ning puuduvad sanktsioonid. Sellegipoolest palume osalejatel informeerida Eleringi reaalsetest paindlikkuse kogustest ning elektrisüsteemi kriisiolukorras see kogus ka aktiveerida.