Liigu edasi põhisisu juurde

Elektrisüsteemihaldur Elering rajab Eestisse avariireservelektrijaama, mille ülesanne on kindlustada tarbijate elektriga varustatus elektrisüsteemi avariide korral. Täna allkirjastasid Elering ja Wärtsilä Finland Oy ligi 130 miljonit eurot maksva ehituslepingu. Jaam valmib kahes osas, esimene plokk alustab tööd 2013. aasta kevadel ja teine 2014. aasta sügisel.

Igapäevaselt elektrijaam elektrit ei tooda ja elektriturul ei osale. Jaam käivitatakse juhul, kui ühenduste või tootmisvõimsuste avariide korral on see tarbijate elektrivarustuse tagamiseks vajalik. Eleringi kohustus on asendada elektrisüsteemi seadme rikke tõttu tekkiv võimsuse puudujääk vähemalt 15 minutiga. Uue jaama võimsus moodustab kuuendiku Eesti tipukoormusest, näiteks võimaldab see avarii korral katta suure osa kogu Tallinna talvisest elektritarbimisest.

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ütles, et Eesti esimene enda avariireservelektrijaam suurendab oluliselt tarbijate elektriga varustatuse kindlust erinevates kriitilistest olukordades. “Avariielektrijaam annab kindlustustunde, et Eestis asuvate tootmisvõimsuste ja ühendustega on Eesti tarbijate elekter tagatud igal ajahetkel rahuldavalt vähemalt kuni 2023. aastani,“ lisas Veskimägi.

Avariivõimsuste ehitamise vajadus tuleneb elektrimajanduse arengukavast, mis näeb varustuskindluse tagamiseks 2018. aastaks ette avariielektrijaamade olemasolu. Hetkel Eestis kiirestikäivituvaid avariireservelektrijaamu ei ole ja Eesti ostab avariireservi lepingu alusel Läti elektritootjalt Latvenergo. Antud leping lõpeb 2013. aasta alguses.

Jaam on võimeline töötama nii diiselkütusel kui maagaasil. Kohapeale rajatava vedelkütuse hoidlaga tagatakse piisava kütuse kohapealne saadavus ka kõige ekstreemsemates situatsioonides. Olukordades, kus vajalikul määral on saadaval gaasi, kasutatakse kütusena seda kui keskkonnasõbralikku ning soodsama hinnaga alternatiivi.

Eleringi tellitud uuringu kohaselt on avariielektrijaama rajamiseks sobivaim koht Kiisa 330 kV alajaama piirkond. Selle piirkonna eelisteks on Kiisa alajaama tugevad ühendused kõrgepingeliinide kaudu teiste sõlmalajaamadega üle Eesti (Rakvere, Paide, Narva, Harku jne). Tänu tugevatele ühendustele Harjumaa ja Tallinna alajaamadega, aitab planeeritav avariireservelektrijaam tõsta ka Eesti suurima tarbimisega piirkonna varustuskindlust.

Elering on Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Smaily Response Page Kontaktid