Liigu edasi põhisisu juurde

Elering teenis selle aasta üheksa kuu kokkuvõttes 91,3 miljoni euroni ulatuva tulude mahu juures 5,6 miljonit eurot puhaskasumit, mis on 2,4 miljoni võrra vähem kui aasta tagasi samal ajal.

„Tuludele avaldas prognoositavalt mõju juulis tehtud elektri ülekandeteenuse tariifide 7,6-protsendiline langetamine ning samuti Eestit läbiva elektri transiidi vähenemine seoses Leedu-Rootsi kaabli tööle hakkamisega,“ selgitas Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi tulemusi mõjutanud tegureid.

Nagu varasematelgi aastatel avaldas Eleringi kolmanda kvartali majandustulemustele olulist mõju sesoonsus - suvisel perioodil on elektri- ja gaasitarbimine väiksem ning samuti on madalam elektri ülekandeteenuse keskmine tariif võrreldes talvekuudega. Kolmandas kvartalis eraldi võetuna oli Eleringi tulude maht 23,6 ja puhaskahjum planeeritult 3,8 miljonit eurot, mis võimaldab aasta kokkuvõttes saavutada eesmärgiks seatud majandustulemused.

Eleringi üheksa kuu rahavoog äritegevusest oli 38,8 miljonit eurot ja investeeringud põhivarasse ulatusid 20,5 miljoni euroni. Rahavoog finantseerimisest viis välja 24,5 miljonit, millest 20 miljonit moodustasid omanikule makstud dividendid ja 4,5 miljonit pangalaenude tagasimaksed.

Eleringi varade maht oli kolmanda kvartali lõpu seisuga kokku 889,9 miljonit eurot ning omakapital 334,6 miljonit eurot.

Eleringi kolmanda kvartali majandustulemustega on võimalik lähemalt tutvuda siin.

Elering on sõltumatu ja iseseisev elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on tagada Eesti tarbijatele kvaliteetne energiavarustus. Selleks juhib, haldab ja arendab ettevõte siseriiklikku ja ülepiirilist energiataristut. Oma tegevusega tagab Elering tingimused energiaturu toimimiseks ning majanduse arenguks.

Seotud teemad

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Uudis Book page Hooldustööd Lihtlehekülg