Liigu edasi põhisisu juurde

Elering on ette valmistanud Paldiski tulevase LNG terminali ühendustorustiku ehituse käivitamise ning saab pärast ehituse viimaste detailide kokkuleppimist erasektoriga alustada ehitustöid lähiajal. 

Projekteerimistööd toruühenduse ehitamiseks kestavad juba mitmeid kuid. Projekteerimistöid teostab Alexela kontserni kuuluv Conx PM OÜ ehk sama ettevõte, mis on teinud ka haalamiskai projekti. Projekteerimistöid on juba tehtud mitme tuhande inimtöötunni ulatuses. Kokku kulub projekteerimisele 10 000 töötundi ning töödega tegeleb projekteerija ja tema Austraalia alltöövõtja juures kokku kümneid inimesi.  

Elering on mitme kuu jooksul tegelenud toruühenduse rajamiseks vajalike gaasitaristu tehniliste seadmete ostuvõimaluste kaardistamise ja eelkokkulepete sõlmimisega nende hankimiseks. Näiteks tuleb hankida 25-meetrised painduvad ühendusvoolikud ujuvterminali ühendamiseks haalamiskail oleva gaasitaristuga.

Kui Elering on erasektoriga kokku leppinud ühendustorustiku rajamise viimased detailid, algab esimese tööna tulevase LNG terminali liitmiseks vajaliku kraanisõlme ehitus Eleringi Paldiski kompressorjaama territooriumil. Põhiosa selleks vajalikest seadmetest on Eleringil juba olemas.

Tööde teise etapina rajatakse ühendustorustiku maimaaosa kompressorjaamast kuni mereni. Sealt edasi hakkab torustik kulgema mere põhjas kuni haalamiskaini. Vajalikud 12-meetrised torulõigud torustiku ehituseks nii maismaal kui meres on Eleringil juba varasemast olemas.

Keerukad tööd seisvad ees ka tulevase LNG terminali haalamiskail. Kail hakkavad muu hulgas paiknema seitse eritüübilist kiirsulgurkraani, mis peavad tagama ohutuse avariide korral. Kaile rajatakse elektri- ja sidetaristu ning kiosk automaatikaseadmete tarvis.

Elering on ühendustorustiku rajamiseks moodustanud spetsiaalse projektimeeskonna, kuhu kuluvad valdavalt Balticconnectori ehituse kogemusega insenerid.