Liigu edasi põhisisu juurde

Eleringi kiimapoliitika eesmärk on koordineerida ja ellu viia ettevõtte kliimapoliitika alaseid eesmärke ning tegevusi. Selleks on loodud kliimapoliitika juhtrühm, kuhu kuuluvad Eleringi erinevate valdkonda töötajad. Kliimapoliitika juhtrühma ülesanne on nõustada Eleringi  juhatust ning koordineerida Eleringis tegevusi, mis on seotud ettevõtte missiooniga "hoida Eesti toas soojad ja tuled põlemas" ehk tagada tarbijatele energiavarustuskindlus kliimaneutraalsel moel samas panustades ka Eesti majanduse konkurentsivõimesse ning toetades Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika eesmärkide saavutamist.

Eleringi strateegilised eesmärgid

 

Kliimapoliitika juhtrühm koordineerib ja seirab erinevaid ettevõtte tegevusi energiasüsteemi dekarboniseerimise toetamiseks. Kliimapoliitika juhtrühma tegevusvood on jaotatud 5 erineva valdkonna vahel, mida juhivad töögruppide juhid. Töögruppidel on selged eesmärgid, tegevuskavad ning ülesanded, mida pidevalt seiratakse.

Kliimapoliitika juhtrühma ülevaade

Eleringi kasvuhoonegaaside jalajälg on arvutatud järgides rahvusvaheliselt tunnustatud ja enimkasutatud kasvuhoonegaaside raporteerimise standardit „GHG Protocol Corporate Acconting and Reporting Standard“ (https://ghgprotocol.org/corporate-standard). Eleringi kasvuhoonegaaside koguheite skoobid on kaardistatud vastavalt GHG Protocol standarditele. Organisatsiooni või ettevõtte tegevusega kaasnevad kasvuhoonegaaside kasvuhoonegaaside heite jaotab nimetatud juhend kolme skoopi, nagu on allpool toodud joonisel.

 

Kasvuhoonegaaside heite skoobid