Liigu edasi põhisisu juurde

Eleringi toimetiste sari sisaldab lisaks iga-aastastele varustuskindluse aruannetele aktuaalsemaid ja olulisemaid uuringuid, aruandeid ja käsiraamatuid. Toimetiste sarja arendamine on ka üks Eleringi kompetentsikeskuse tegevustest.

Eleringi, Tallinna Tehnikaülikooli ning Taani konsultatsioonifirmaga Ea Energy Analyses koostöös valminud uuring, mis identifitseerib ja analüüsib Eesti elektrimajanduse võimalikke arenguid. Uuring vaatleb Eesti elektrimajanduse pikaajalisi arengustsenaariumeid 2030. aasta perspektiivis visiooniga aastani 2050. Töö on sisendiks Eesti energiamajanduse arengukavale 2030+. Uuring on ingliskeelne, kuid põhijäreldused on välja toodud ka eesti keeles.

 

 

Eleringi tellimusel valminud Eesti gaasituru arendamise kavas analüüsis Pöyry Management Consulting võimalusi Eesti gaasituru toimivuse parandamiseks. Raportis toodi välja, et siinse gaasituru arendamiseks on vajalik koos gaasivõrgu täieliku omandilise eraldamisega rakendada pakett tegevusi, millest olulisim on tagada konkureerivatele gaasitarnijatele juurdepääs siinsele turule läbi veeldatud gaasi terminali rajamise. 

 

 

Eleringi, Tallinna Tehnikaülikooli ning Taani konsultatsioonifirmaga Ea Energy Analyses koostöös valminud uuring, mis identifitseerib ja analüüsib Eesti elektrimajanduse võimalikke arenguid. Uuring vaatleb Eesti elektrimajanduse pikaajalisi arengustsenaariumeid 2030. aasta perspektiivis visiooniga aastani 2050. Töö on sisendiks Eesti energiamajanduse arengukavale 2030+. Uuring on ingliskeelne, kuid põhijäreldused on välja toodud ka eesti keeles.

 

 

Eleringi tellimusel valminud Eesti gaasituru arendamise kavas analüüsis Pöyry Management Consulting võimalusi Eesti gaasituru toimivuse parandamiseks. Raportis toodi välja, et siinse gaasituru arendamiseks on vajalik koos gaasivõrgu täieliku omandilise eraldamisega rakendada pakett tegevusi, millest olulisim on tagada konkureerivatele gaasitarnijatele juurdepääs siinsele turule läbi veeldatud gaasi terminali rajamise. 

 

 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Failid Kontaktid Book page Konsultatsioon Hooldustööd