Liigu edasi põhisisu juurde

Tarbitud gaasi päritolu tõendamiseks kasutatakse Eestis väljastatud päritolutunnistust. Päritolutunnistus on elektrooniline dokument, mille võib osta toodetud gaasist eraldi.

Päritolutunnistust võib kasutada 12 kuu jooksul pärast asjaomase energiaühiku tootmist. Väljastatud päritolutunnistuse kehtivusaeg lõppeb 12 kuud pärast asjaomase energiaühiku (1 megavatt-tund) tootmist ning seejärel ei ole võimalik seda enam kasutada ega sellega kaubelda.

Gaasi päritolutunnistuste infosüsteem (Register), mille kaudu toimub päritolutunnistuste väljastamine, ülekandmine ja kustutamine, asub aadressil biometaan.elering.ee.

Seoses Gaasi päritolutunnistuste infosüsteemi valmimisega kinnitas Eleringi juhatus 13. märtsil 2018 Gaasi päritolutunnituste kasutamise tüüptingimused. Tüüptingimused reguleerivad biometaani tootjate ja kauplejate registreerimist, gaasi päritolutunnistuste väljastamist, riigisisest üle kandmist, kustutamist ja aegumist. Täpsemad juhised Registris toimingute teostamiseks on kättesaadavad Registri kasutusjuhendis. Küsimuste ja ettepanekute korral palume võtta ühendust biometaan@elering.ee või telefonil 71 51 171.

Juunis 2018 väljastas Elering biometaani tootjale 2642 gaasi päritolutunnistust reoveesettest toodetud biometaanile, mis tähendab, et maikuus 2018 toodeti ja sisestati võrku 2642 MWh biometaani. Väljastatud 2642 päritolutunnistust tarbiti ära transpordisektoris.

Väljastatud päritolutunnistused 2018

Tootmisperiood Väljastatud päritolutunnistused (tk) Toodetud biometaani kogus (MWh) Biometaani tooraine Toodetud biometaani kasutusvaldkond
aprill 353 353 reoveesete transpordisektor
mai 2642 2642 reoveesete transpordisektor
juuni 4946 4946 reoveesete transpordisektor
  141 141 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
juuli 4425 4425 reoveesete transpordisektor
  685 685 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
august 4990 4990 reoveesete transpordisektor
  734 734 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
september 3854 3854 reoveesete transpordisektor
  715 715 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
oktoober 4772  4772  reoveesete transpordisektor
  625 625 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
Kokku 28 882 28 882   transpordisektor

 

Juunis 2018 väljastas Elering biometaani tootjale 2642 gaasi päritolutunnistust reoveesettest toodetud biometaanile, mis tähendab, et maikuus 2018 toodeti ja sisestati võrku 2642 MWh biometaani. Väljastatud 2642 päritolutunnistust tarbiti ära transpordisektoris.

Väljastatud päritolutunnistused 2018

Tootmisperiood Väljastatud päritolutunnistused (tk) Toodetud biometaani kogus (MWh) Biometaani tooraine Toodetud biometaani kasutusvaldkond
aprill 353 353 reoveesete transpordisektor
mai 2642 2642 reoveesete transpordisektor
juuni 4946 4946 reoveesete transpordisektor
  141 141 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
juuli 4425 4425 reoveesete transpordisektor
  685 685 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
august 4990 4990 reoveesete transpordisektor
  734 734 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
september 3854 3854 reoveesete transpordisektor
  715 715 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
oktoober 4772  4772  reoveesete transpordisektor
  625 625 loomne sõnnik ja biomass transpordisektor
Kokku 28 882 28 882   transpordisektor

 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg