Liigu edasi põhisisu juurde

Seoses Baltikumi ja Soome gaasiturgude liberaliseerimise väljakutsetega tellis BASREC (Baltic Sea Region Energy Cooperation) 2015. aastal koostöös riikide gaasisüsteemihalduritega gaasituru arendamise teemalise uuringu.  Uuring käsitleb Baltikumi ja Soome gaasiturgude liberaliseerimisega seotud valikuid ja otsib parimaid lahendusi ees seisvatele arengutele.

Uuringu teostas 2016. a. aprilliks Frontier Economics Ltd.

Eesti Välispoliitika Instituudi poolt koostatud uuringu eesmärgiks oli analüüsida gaasivõrgu omandilise eraldamise otstarbekust energiajulgeoleku ja varustuskindluse seisukohast ning näidata eraldamisega kaasneda võivaid riske.

Tallinna Sadam ja Elering sõlmisid 5. detsembril 2011 koostöölepingu, mille kohaselt hakatakse ühiselt tegema eeltöid terminali rajamiseks Muuga sadamasse. Poolte vahelise lepinguga seati eesmärgiks algatada planeerimisprotsessid, viia läbi keskkonnamõjude hinnangud ning koostada regionaalse LNG terminali teostatavus- ning tasuvushinnangud.

Hanke Muuga veeldatud maagaasi (LNG) terminali eelteostatavusuuringu tegemiseks võitis Taani juurtega rahvusvaheline konsultatsioonifirma Ramboll Oil&Gas A/S ning uuringu tulemustest saab ülevaat siin

Euroopa Komisjoni hinnang regionaalse veeldatud maagaasi (LNG) terminali soodsaimale asukohale

Allpool olev raport hindab Balti riikide ja Soome ühise maagaasiturgu arendamise ning varustuskindluse tõstmise võimalusi. Raportis käsitletakse eeskätt maagaasitaristu osade, sealhulgas veeldatud maagaasi (LNG) terminali erinevate kombinatsioonide rajamise mõjusid regiooni gaasivarustusele. 

Eleringi tellimusel valminud Eesti gaasituru arendamise kavas analüüsis Pöyry Management Consulting võimalusi Eesti gaasituru toimivuse parandamiseks. Raportis toodi välja, et siinse gaasituru arendamiseks on vajalik koos gaasivõrgu täieliku omandilise eraldamisega rakendada pakett tegevusi, millest olulisim on tagada konkureerivatele gaasitarnijatele juurdepääs siinsele turule läbi veeldatud gaasi terminali rajamise. 

Seoses Baltikumi ja Soome gaasiturgude liberaliseerimise väljakutsetega tellis BASREC (Baltic Sea Region Energy Cooperation) 2015. aastal koostöös riikide gaasisüsteemihalduritega gaasituru arendamise teemalise uuringu.  Uuring käsitleb Baltikumi ja Soome gaasiturgude liberaliseerimisega seotud valikuid ja otsib parimaid lahendusi ees seisvatele arengutele.

Uuringu teostas 2016. a. aprilliks Frontier Economics Ltd.

Eesti Välispoliitika Instituudi poolt koostatud uuringu eesmärgiks oli analüüsida gaasivõrgu omandilise eraldamise otstarbekust energiajulgeoleku ja varustuskindluse seisukohast ning näidata eraldamisega kaasneda võivaid riske.

Tallinna Sadam ja Elering sõlmisid 5. detsembril 2011 koostöölepingu, mille kohaselt hakatakse ühiselt tegema eeltöid terminali rajamiseks Muuga sadamasse. Poolte vahelise lepinguga seati eesmärgiks algatada planeerimisprotsessid, viia läbi keskkonnamõjude hinnangud ning koostada regionaalse LNG terminali teostatavus- ning tasuvushinnangud.

Hanke Muuga veeldatud maagaasi (LNG) terminali eelteostatavusuuringu tegemiseks võitis Taani juurtega rahvusvaheline konsultatsioonifirma Ramboll Oil&Gas A/S ning uuringu tulemustest saab ülevaat siin

Euroopa Komisjoni hinnang regionaalse veeldatud maagaasi (LNG) terminali soodsaimale asukohale

Allpool olev raport hindab Balti riikide ja Soome ühise maagaasiturgu arendamise ning varustuskindluse tõstmise võimalusi. Raportis käsitletakse eeskätt maagaasitaristu osade, sealhulgas veeldatud maagaasi (LNG) terminali erinevate kombinatsioonide rajamise mõjusid regiooni gaasivarustusele. 

Eleringi tellimusel valminud Eesti gaasituru arendamise kavas analüüsis Pöyry Management Consulting võimalusi Eesti gaasituru toimivuse parandamiseks. Raportis toodi välja, et siinse gaasituru arendamiseks on vajalik koos gaasivõrgu täieliku omandilise eraldamisega rakendada pakett tegevusi, millest olulisim on tagada konkureerivatele gaasitarnijatele juurdepääs siinsele turule läbi veeldatud gaasi terminali rajamise. 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Failid Kontaktid Book page Konsultatsioon Hooldustööd