Liigu edasi põhisisu juurde

Teisipäeval Tallinnas kohtunud Läänemere-äärsete riikide elektri süsteemahaldurid arutasid muude teemade kõrval elektri varustuskindlusega seonduvat järgmisel sügis-talvel Euroopas. Riskide vähendamiseks tugevdavad süsteemihaldurid infovahetust ja ühist analüüsivõimekust regiooni elektrisüsteemi toimimise tagamiseks.

„Gaasitarnete häiringud ja elektrikaubanduse lõpetamine Venemaaga seoses viimase agressiooniga Ukrainas suurendavad elektri varustuskindlusega seotud väljakutseid sügistalvisel perioodil kogu Euroopa kontekstis,“ ütles Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Süsteemihaldurid vahetavad tihedalt infot kütusetarnete ja nende mõjude osas elektritootmise piisavusele. Varustuskindluse hindamiseks on süsteemihaldurid moodustanud ühise töörühma, omamaks ühist arusaama regiooni elektrisüsteemi varustuskindluse tasemest.  

Varustuskindluse kõrval oli kohtumisel kõne alla veel elektrisüsteemi põhilised arendusprojektid eri riikides, Balti riikide plaanitav sünkroniseerimine Mandri-Euroopa elektrivõrguga ja süsteemihaldurite koostöö Läänemere elektri ülekande merevõrgustiku arendamisel.

Eleringi korraldatud kohtumisel osalesid Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Taani, Poola ja Saksamaa süsteemihalduri esindajad.

BTSO leaders meeting 

Seotud teemad