Liigu edasi põhisisu juurde

Leedu elektrisüsteemihaldur Litgrid rakendab alates kolmapäevast ülekandevõimsuste arvutamise uut metoodikat Valgevene-Leedu piiril, mis vähendab võimalusi elektri müügiks Venemaalt elektribörsi Nord Pool Läti hinnapiirkonda.

Litgridi eesmärk uue ülekandevõimuste metoodika rakendamisel on vähendada elektrienergia impordivõimalusi kolmandatest riikidest ning välistada Valgevene tuumajaamas toodetud elektri füüsiline liikumine Leetu.

Tulenevalt Litgridi uuest metoodikast, peavad Elering ja AST uuendama kahe ettevõtte vahel kokkulepitud ja praegu praktikas toimivat ülekandevõimsuste metoodikat kolmandatest riikidest elektri impordiks Lätti. Eesti ja Läti süsteemihalduri plaanitava muudatuse eesmärk on välistada Litgridi otsusest tulenev ülekandevõimsuste mitmekordne piiramine.

Eesti ja Läti süsteemihaldurite hinnangul pole täiendavad piirangud kolmandate riikide elektri impordiks vajalikud, kuna ka praegu kehtiv ülekandevõimsuste lahendus välistab Valgevenes toodetud tuumaenergia jõudmise Balti elektriturule. Litgridi poolne uus regulatsioon tekitab surve elektri hinnatõusuks Balti riikides seoses suurema osa Venemaa elektritarnete kadumisega siinselt elektriturult ja avab riski elektri varustuskindlusele seoses Venemaa võimaliku reaktsiooniga kaubandusvõimsuse vähenemisele.

Praegu ulatub maksimaalne võimalik ülekandevõimsus elektri kaubanduslikuks impordiks Venemaalt Lätti 970 megavatini. Enne 2020. aasta novembri algust, kui kehtis Eesti, Läti ja Leedu süsteemihaldurite kolmepoolne kokkulepe ülekandevõimsuste osas, oli maksimaalne võimalik ülekandevõimsus 1350 megavatti. Venemaalt elektri importimine lõpeb täielikult Balti riikide elektrisüsteemide sünkroniseerimisel Mandri-Euroopa süsteemi, mis toimub kava järgi 2026. aasta alguses.

Tegelik kasutatav ülekandevõimsus elektri impordiks Venemaalt Lätti arvutatakse igaks tunniks eraldi ja selle suurus sõltub mitmetest asjaoludest, sealhulgas näiteks hooldus- ja remonditöödest eri riikide elektrivõrkudes. Sellel aastal on Venemaalt elektrit Lätti jõudnud keskmiselt alla 400 megavatt-tunni iga tunni kohta.

Elering käivitas kolmapäeval kolmandatest riikidest pärit elektri ülekandevõimsuste arvutamise metoodika osas avaliku konsultatsiooni. Selle peavad heaks kiitma ka riikide konkurentsiametid. Avalik konsultatsioon on leitav Eleringi kodulehel: https://elering.ee/avatud-konsultatsioonid#tab0.

Seotud teemad