Liigu edasi põhisisu juurde

Peale esimese osamakse laekumist määratakse Eleringi poolt projektijuht ja alustatakse liitumispunkti väljaehitamise lähteülesande ettevalmistamisega, projektijuhi kontaktandmed edastatakse Liitujale. Elering valmistab ette alajaama plaanilahenduse liitumispunkti väljaehitamiseks.

Kui lahendus eeldab ehitustöid väljaspool Eleringi maaüksust, alustatakse maaomanikuga läbirääkimisi vajaliku maa omandamiseks Eleringi poolt. Kui tuleb tegemist sundvalduse või planeeringuprobleemidega, siis kaasab Elering kohaliku omavalitsus läbirääkimistele. Peale maaküsimuste lahendamist valmistatakse ette hanke dokumendid (HD).

Hanke väljakuulutamisel pannakse hanke teade koos kvalifitseerimistingimustega üles riigihangete registrisse ja Eleringi kodulehele (riigihanke korral) või ainult Eleringi kodulehele (kvalifitseeritud hanke korral). Taotlejad esitavad kvalifitseerimistingimustega nõutud dokumendid. Elering kontrollib dokumentide vastavust nõuetele ja saadab kvalifitseerinud taotlejatele teate oma otsusest.

Peale valmimist väljastatakse hanke dokumendid kvalifitseerunud pakkujatele. Hanke dokumentide koostamisest kuni hanke võitja väljakuulutamiseni võtab üldjuhul kuus kuud aega.

Eleringi HD põhjal koostavad pakkujad oma pakkumuse, mis sisaldab tehnilist lahendust antud liitumispunkti ehitamiseks. Pakkumuste ettevalmistamise aeg on üldjuhul 4-8 nädalat.

Pakkumuste saamisel kontrollib Elering nende vastavust hankedokumentide nõuetele ja selgitab välja parima pakkumuse. Tulemus (parim pakkuja) kooskõlastatakse Liitujaga.
Peale hanke võitja välja kuulutamisest tuleb 20 päeva jooksul tasuda liitumistasu 2. osamakse. Peale liitumistasu 2. osamakse laekumist sõlmitakse töövõtuleping projekteerimis- ja ehitustöödeks.

Elering ehitab liitumispunkti ja/või teised vajalikud elektripaigaldised (nt liinid) valmis vastavalt liitumislepingule.

Liitumispunkti ehituse lõppedes kontrollib Elering teostuse vastavust projektile ja nõuetele.

Peale liitumispunkti valmimist tuleb tasuda kolmas osamakse, mis tasutakse liitumispunkti valmimisest alates 45 päeva jooksul ning Elering esitab Liitujale arve liitumispunkti valmimisest alates 30 päeva jooksul.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Book page Hooldustööd Uudis