Liigu edasi põhisisu juurde

Vastavalt Elering AS „Elektrisüsteemi bilansi tagamise (tasakaalustamise) eeskirjad“ – kinnitatud Konkurentsiameti otsusega 7-10/2019-014 (31.12.2019) – käivitatakse Kiisa avariireservelektrijaamasid (AREJ) Balti elektrisüsteemide tasakaalustamiseks üksnes juhul, kui Balti ühises reguleerimispakkumiste nimekirjast on kõik mFRR standard tootel põhinevad reguleerimispakkumised ära kasutatud. Kiisa AREJ-de kui nn. bilansituru väliste elektrijaamade energiahind reguleerimisturul peab anda selge signaali, et tegemist on turuvälise reservvõimsuse käivitamisega.

Sellest johtuvalt kehtestatakse Kiisa AREJ-de energiahinnaks nende käivitamisel bilansi tagamiseks alates 01.07.2020 Balti reguleerimisturu maksimaalselt lubatud hind ehk 5000 EUR/MWh.

Eesti elektrisüsteemi bilansi tagamise ehk tasakaalustamise eeskirjad on leitavad manusest. 

Manusesse on lisatud Komisjoni 24. novembri 2017. aasta määruse (EL) 2017/2196 (millega kehtestatakse elektrivõrgu hädaolukorra ja taastamise eeskiri) artikli 36 lõike 1 kohane turupõhise tegevuse peatamise ja taastamise eeskiri ning artikli 39 lõike 1 kohane eeskiri tasakaalustamise bilansiselgituse kohta turupõhise tegevuse peatamisel.

Alljärgnevas tabelis on toodud nomineeritud süsteemihalduri rotatsiooni graafik. 

Elering AS 01.01.2018 12:00
Augstsprieguma tīkls 01.05.2018 12:00
Elering AS 01.09.2018 12:00
Augstsprieguma tīkls 26.11.2018 12:00
Elering AS 07.12.2018 12:00
LITGRID AB 17.12.2018 12:00
Augstsprieguma tīkls 01.04.2019 12:00
Elering AS 01.07.2019 12:00
LITGRID AB 01.10.2019 12:00
Augstsprieguma tīkls 02.01.2020 12:00
Elering AS 03.02.2020 12:00
LITGRID AB 02.03.2020 12:00
Augstsprieguma tīkls 30.03.2020 12:00
Elering AS 27.04.2020 12:00
LITGRID AB 25.05.2020 12:00
Augstsprieguma tīkls 22.06.2020 12:00
Elering AS 20.07.2020 12:00
LITGRID AB 17.08.2020 12:00
Augstsprieguma tīkls 14.09.2020 12:00
Elering AS 12.10.2020 12:00
LITGRID AB 09.11.2020 12:00
Augstsprieguma tīkls                  16.11.2020 12:00                   
LITGRID AB 23.11.2020 12:00
Augstsprieguma tīkls
21.12.2020 12:00
Elering AS 18.01.2021 12:00
LITGRID AB 15.02.2021 12:00
Augstsprieguma tīkls 15.03.2021 12:00
Elering AS 12.04.2021 12:00
LITGRID AB 10.05.2021 12:00
Augstsprieguma tīkls 07.06.2021 12:00
Elering AS 05.07.2021 12:00
LITGRID AB 02.08.2021 12:00
Augstsprieguma tīkls 30.08.2021 12:00
Elering AS 27.09.2021 12:00
LITGRID AB 25.10.2021 12:00
Augstsprieguma tīkls 22.11.2021 12:00
Elering AS 20.12.2021 12:00
LITGRID AB 17.01.2022 12:00

Alljärgnevas tabelis on toodud nomineeritud süsteemihalduri rotatsiooni graafik. 

Elering AS 01.01.2018 12:00
Augstsprieguma tīkls 01.05.2018 12:00
Elering AS 01.09.2018 12:00
Augstsprieguma tīkls 26.11.2018 12:00
Elering AS 07.12.2018 12:00
LITGRID AB 17.12.2018 12:00
Augstsprieguma tīkls 01.04.2019 12:00
Elering AS 01.07.2019 12:00
LITGRID AB 01.10.2019 12:00
Augstsprieguma tīkls 02.01.2020 12:00
Elering AS 03.02.2020 12:00
LITGRID AB 02.03.2020 12:00
Augstsprieguma tīkls 30.03.2020 12:00
Elering AS 27.04.2020 12:00
LITGRID AB 25.05.2020 12:00
Augstsprieguma tīkls 22.06.2020 12:00
Elering AS 20.07.2020 12:00
LITGRID AB 17.08.2020 12:00
Augstsprieguma tīkls 14.09.2020 12:00
Elering AS 12.10.2020 12:00
LITGRID AB 09.11.2020 12:00
Augstsprieguma tīkls                  16.11.2020 12:00                   
LITGRID AB 23.11.2020 12:00
Augstsprieguma tīkls
21.12.2020 12:00
Elering AS 18.01.2021 12:00
LITGRID AB 15.02.2021 12:00
Augstsprieguma tīkls 15.03.2021 12:00
Elering AS 12.04.2021 12:00
LITGRID AB 10.05.2021 12:00
Augstsprieguma tīkls 07.06.2021 12:00
Elering AS 05.07.2021 12:00
LITGRID AB 02.08.2021 12:00
Augstsprieguma tīkls 30.08.2021 12:00
Elering AS 27.09.2021 12:00
LITGRID AB 25.10.2021 12:00
Augstsprieguma tīkls 22.11.2021 12:00
Elering AS 20.12.2021 12:00
LITGRID AB 17.01.2022 12:00

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid