Liigu edasi põhisisu juurde

27.04.2016 avaldati EL-i Teatajas liikmesriikides otsekohalduv määrus tootmisüksuste võrku ühendamise nõuete kohta (Requirements for Generators, edaspidi: RfG). Määrus jõustus Euroopa Liidus 17.05.2016. Liikmesriikides (sh Eestis) kohaldatakse määrust alates 27.04.2019. Määrust kohaldatakse uutele tootmisseadmetele vastavalt RfG artiklile 4.

RfG sisaldab nii Euroopa Liidu tasandil otsekohalduvaid reguleeritavaid sätteid kui ka siseriiklikult eraldi kehtestatavaid reguleeritavaid sätteid. Siseriiklikult reguleeritavad sätted kehtestab Eestis Elering AS kui põhivõrguettevõtja pärast seda, kui need on kooskõlastatud Konkurentsiametiga.

Siseriiklikult reguleeritavad sätted on pärast avalikku konsultatsiooni kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt 08.11.2018 otsusega nr 7-26/2018-005. Dokument baseerub RfG eestikeelsel versioonil ning siseriiklikult reguleeritavad sätted  on dokumendis tähistatud sinise taustaga.

Tegemist on õiguslikult mittesiduva dokumendiga, mille eesmärgiks on turuosalistele esitatavat informatsiooni paremini süstematiseerida. Õiguslikult siduvad dokumendid on leitavad Euroopa Liidu Teatajast, Konkurentsiameti veebilehelt ning Riigi Teatajast.

 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Konsultatsioon Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg