Liigu edasi põhisisu juurde

Soome, Eesti, Läti ja Leedu gaasiülekandesüsteemi haldurid sõlmisid vastastikuse mõistmise memorandumi, et ühiselt toetada rohe- ehk taastuvatest allikatest toodetud gaaside valdkonna arengut.

Süsteemihaldurid Gasgrid Finland Oy, Elering AS, JSC Conexus Baltic Grid ja AB Amber Grid uurivad ühiselt, millised lahendused vähendavad gaasitaristus parimal moel süsinikdioksiidi heitkoguseid, kuidas lõimida rohegaasid olemasolevasse taristusse või arendada vajadusel välja uus taristu ning kuidas rohegaas lõimida teiste energiasektoritega.

Süsteemihaldurid loodavad, et ühine uurimistöö on esimeseks sammuks selliste lahenduste leidmise suunas, mis vähendavad süsinikdioksiidi heitkoguseid kõige tõhusamalt.

Samuti oleksid võimalikud ühised regulatsioonid, näiteks ühtlustatud päritolutunnistuste süsteem või tehnilised standardid kasulikud kõikidele regiooni turuosalistele, kuna vähendaksid halduskoormust ning lihtsustaksid sektori arendamist, tagades samal ajal rohegaasi ohutu ja turvalise käitlemise. 

Süsteemihaldurid püüavad koostöös välja selgitada tehnilised või muud väljakutsed, mis on seotud vesiniku või muu rohegaasi transpordiga olemasolevas gaasiülekandesüsteemis.

Rohegaasid nagu biometaan, sünteetiline metaan ja taastuv vesinik on gaasid, mida toodetakse taastuvatest energiaallikatest. Rohegaaside kasutuselevõtt aitab mitmekesistada taastuvenergia kasutust, muutes sellega Euroopa Liidu energiasüsteemi paindlikumaks.

Seotud teemad

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Failid Kontaktid Book page Konsultatsioon Hooldustööd