Liigu edasi põhisisu juurde

Teises kvartalis tootsid Eesti elektrijaamad taastuvelektrit 602 gigavatt-tundi ehk 23 protsendi võrra enam kui eelmise aasta samal perioodil. Taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia moodustas aasta teise kvartali kokkuvõttes ligi poole Eesti elektritoodangust ja peaaegu kolmandiku tarbimisest.

Aasta teises kvartalis oli taastuvelektri osakaal elektri kogutarbimisest 28,9 protsenti, 2020. aasta samal ajal 24,7 protsenti.

Taastuvelektri toodangu statistikat mõjutas teises kvartalis veidi vähenenud tuuleenergia toodang, aga samas suurenenud biomassist ja jäätmetest toodetud elektrienergia ning päikeseenergia toodang. Tuuleenergia moodustas teise kvartali taastuvenergia kogutoodangust 23 protsenti. Toodetud 141 gigavatt-tundi tuuleenergiat on eelmise aastaga võrreldes 13 protsendi võrra vähem.

Taastuvelektri eest on tootjad tänavu aprillist juunini toetusi saanud kokku 23 miljonit eurot ehk seitsme protsendi võrra vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Teises kvartalis sai tuuleenergia kogutoodangust toetust 78 protsenti, toetussumma ulatus kuue miljoni euroni. Aasta teise kvartali jooksul on väljamakseid tehtud seega 43 protsendi ulatuses toetatava tuuleenergia 600 gigavatt-tunnisest aasta piirkogusest ja sel aastal ei prognoosi Elering piirkoguse täitumist.

Biomassist, biogaasist ja jäätmetest toodetud elektrienergia moodustas äsja möödunud kolme kuu jooksul 54 protsenti taastuvenergia toodangust. Neist kütuseliikidest toodeti aprillist juunini elektrit 325 gigavatt-tundi ning maksti toetusi ligi kümme miljonit eurot, mis on langustrendis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Hüdroenergiast toodeti tänavu teises kvartalis sarnaselt aasta algusega üheksa gigavatt-tundi elektrit ja toetusteks kulus 197 152 eurot.

Toetust saavate päikesepaneelide omanike arv kasvab endiselt jõudsalt. Selle aasta teises kvartalis oli päikesepaneelide abil toodetud ja võrku antud elektrienergia kogus 126,5 gigavatt-tundi ning päikeseenergiast toodetud ja võrku antud elektri eest maksti toetust üle 6,5 miljoni euro. Lisandunud päikesepaneelide ja väga päikeseliste suvekuude toel on see näitaja kasvanud aastases võrdluses praktiliselt kolmekordseks. Eelmise aasta teises kvartalis toodeti päikesest elektrienergiat vaid 50 gigavatt-tundi. Seega tänavu pärines päikesest 21 protsenti Eesti teise kvartali taastuvenergia toodangust.

Tõhusa koostootmise toetust maksti tänavu teises kvartalis veidi üle 800 000 euro, mis on kümme protsenti enam kui eelmisel aastal samal ajal. Tõhusa koostootmise režiimis toodeti elektrienergiat 25 gigavatt-tundi.

Taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetusi rahastavad elektritarbijad seadusest tulenevalt taastuvenergia tasu kaudu. Tasu kogus Elering esimese kvartali jooksul 48,8 miljonit eurot ja toetusi maksis 48,1 miljonit eurot. Taastuvenergia toetussummade kohta on detailsem info kättesaadav Rahandusministeeriumi hallatavas riigiabi ja vähese tähtsusega abi registris (https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi).

Seotud teemad