Liigu edasi põhisisu juurde

TTA tõend väljastatakse taastuvkütuse tarbimisse andjale, kes on tarnija atmosfääriõhu kaitse seaduse mõistes.

Biometaani tarbimisse andmisel väljastatakse tõend tarbimisse andjale, kes on gaasi päritolutunnistuste infosüsteemis kustutanud biometaani päritolutunnistused transpordisektori tarbimise tõendamiseks. Biometaani TTA tõendite arvestus toimub biometaani alumise kütteväärtuse järgi.

Taastuvelektri tarbimisse andmisel väljastatakse tõend tarbimisse andjale, kes on kauplemisplatvormil registreerinud mõõtepunktid, mille kaudu toimub elektrisõidukite laadimine elektrienergiaga. TTA tõendid väljastatakse tarbimisse antud taastuvelektri eest. Elektrienergia tarbimise puhul võrgust loetakse taastuvelektriks kogus vastavalt statistilisele taastuvelektri osakaaluprotsendile. Taastuvelektri tootmisseadmega seotud tarbimise puhul loetakse taastuvelektriks kogu tarbitud elektrienergia kogus.

Muu taastuvkütuse tarbimisse andmisel väljastatakse tõend tarbimisse andjale, kes on transpordisektoris tarbimisse andmise võtnud arvele Maksu- ja Tolliameti vastavusdokumentide süsteemis (VDS-is).

TTA tõendeid on võimalik kasutada vedelkütuse seadusest tulenevate taastuvkütuste tarnimise kohustuste ning atmosfääriõhu kaitse seadusest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kohustuse täitmiseks. Kalendriaasta kohustusi saab täita ainult samal kalendriaastal transpordisektoris tarbimisse antud taastuvkütustele vastavate TTA tõenditega.

Infosüsteem, mille kaudu toimub biometaani ning taastuvelektri TTA tõendite väljastamine ning biometaani, taastuvelektri ja muu taastuvkütuse TTA tõendite ülekandmine ja kasutamine taastuvenergia tarnimise ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kohustuste tätmiseks, asub aadressil biometaan.elering.ee.