Liigu edasi põhisisu juurde

Tarkvõrk

Elering tahab koostöös partneritega välja arendada energeetika keskse IT-taristu, mis pakuks kõikidele huvitatud osapooltele võimalusi tarkade lahenduste väljatöötamiseks, turuletoomiseks ja kasutamiseks.

Energiasektorit oluliselt mõjutavateks trendideks on energiaturgude integreerumine (ühtne Euroopa energiaturg), mitteplaneeritava tootmistsükliga ja hajusalt paiknevate seadmete massiivne lisandumine energiasüsteemi, kasvavad akumuleerimise ja tarbimise juhtimise võimalused, kliimapoliitika ja energiatõhususe eesmärgid, uut tüüpi turuosaliste lisandumine (ESCO-d ehk energiateenusettevõtjad, energiaühistud, agregaatorid, virtuaalsed jõujaamad), energiatarbijate teadlikkuse kasv ja nõudlus uut tüüpi teenuste järele, piiride kadumine elektri-, gaasi- ja soojusenergia turgude vahel.

tarkvõrk_0.PNG

Kõik see tähendab üha enam ettearvamatuid energiavoogusid, aga ka eksponentsiaalselt kasvavaid infovoogusid energiasüsteemis. Energiavõrkude haldamine peab uute oludega kohanema, võrgud peavad muutuma targemaks.

Tarkvõrk tähendab kombineeritud muutusi energiasüsteemis, mis tulenevad info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate laialdasest kasutuselevõtust. Tarkvõrk võimaldab pakkuda tarbijatele uusi teenuseid. Inimesed ei vaja mitte elektrit ja gaasi, vaid toasooja ja valgust ning teisalt taskukohaseid energiaarveid. Selleks tuleb leida võrgus üles efektiivsus ning tagada turulepääs neile osalistele, kes seda efektiivsust soovivad pakkuda.

Odavaim, keskkonnasõbralikuim ja kindlaim energia on tarbimata energia!

Eelnev seab energiasüsteemihalduri valiku ette, kuidas hallata muutuvat ja oluliselt nutikamat energiasüsteemi. Juhtimaks energiasüsteemi ümberkujundamist, on Elering loonud ettevõtetest võrgustiku, mille abil välja arendada tark tarkvõrgu platvorm. Platvorm võimaldab lõpptarbijatel, energiateenuste pakkujatel, hajutatud (väike)tootjatel ja võrguettevõtjatel energiatarbimise reaalajalähedaste andmete abil energia tootmise, transportimise ja tarbimise tõhusust kasvatada. Läbi selle kujuneb Eleringist lisaks elektri- ja gaasisüsteemide haldamisele ka energeetika tarkvõrgu haldur.

Eleringi tarkvõrgu platvormi tehniliseks baasiks on andmevahetuskiht Estfeed, mis on arendatud energia tarbimisandmete ja teiste seotud andmete vahetamiseks.

Estfeed on loodud selleks, et platvormiga liidestatud rakendused ja andmeallikad saaksid turvaliselt ja kontrollitult vahetada energeetika valdkonna andmeid. Estfeedi laiem eesmärk on läbi energiatõhusate rakenduste ja tarbimisandmetele juurepääsu aidata organisatsioonidel ning eraisikutel korraldada oma energiatarbimist tõhusamalt.

estfeed.JPG

 

 

Elering ootab kõiki huvitatud osapooli tarkvõrgu platvormiga liituma. Partneriteks võivad olla nii energiaga tootmise ja tarbimise, aga ka muude seotud andmete kogujad kui ka rakenduste pakkujad, kes kogutud andmeid töödeldes ja neile tuginevaid rakendusi pakkudes loovad väärtust teistele turuosalistele.

 

 

 

 

estfeed2.JPG

 

 

Estfeedi ja e-eleringi tutvustav video:

Elering on tarkvõrgu kliendiportaali e-elering koondanud Estfeedi andmevahetusplatvormi kasutavad rakendused ja samuti muud targa energiakasutuse teenused ja rakendused.

Portaalis saab tarbija vaadata oma elektri ja gaasi tarbimisandmeid ning anda teenusepakkujatele volitusi ligipääsuks neile andmetele. Taastuvenergia tootjad saavad neile suunatud infosüsteemis jälgida tootmisandmeid, esitada taotluse taastuvenergia toetuse saamiseks ning teha tehinguid taastuvenergia tootmist tõendavate päritolutunnistustega. E-eleringi kaudu on kättesaadav veel põhivõrguga liitumiste infosüsteem, aga ka kolmandate osapoolte pakutavad lahendused elektri ja gaasi hinna jälgimiseks.

e_elering snipEE.PNG

 

Estfeedi projekt sai alguse 2013. aastal Eleringi, VKG Soojuse, Eesti Taastuvenergia Koja, Elektrilevi ja Ericsson Eesti koostöös.

norway grants_0.PNG

 

Projekti kaasrahastaja oli Norra toetusmehhanism Norway Grants

 

 

 

Projekti kestel arendati mitmeid energiatõhususe rakenduste kontseptsioone ja esmaseid prototüüpe, mille kohta saab lähemat infot allolevatest videotest.

 

 • Estfeed ja andmeallikad

 

 • Soojusmonitor - VKG Soojus

 

Soojusmonitori rakenduse demo: 

 

 

 • Paras Amper -  Elektrilevi

 

Paras Amper rakenduse demo:

 

 • Kobardaja - Elering

 

 • Minu Energia  - Eesti Taastuvenergia Koda 

Sisene rakendusse

 

 

 

 • Virtuaalne elektrijaam - Eesti Taastuvenergia Koda

Eleringi tarkvõrgu platvormi tehniliseks baasiks on andmevahetuskiht Estfeed, mis on arendatud energia tarbimisandmete ja teiste seotud andmete vahetamiseks.

Estfeed on loodud selleks, et platvormiga liidestatud rakendused ja andmeallikad saaksid turvaliselt ja kontrollitult vahetada energeetika valdkonna andmeid. Estfeedi laiem eesmärk on läbi energiatõhusate rakenduste ja tarbimisandmetele juurepääsu aidata organisatsioonidel ning eraisikutel korraldada oma energiatarbimist tõhusamalt.

estfeed.JPG

 

 

Elering ootab kõiki huvitatud osapooli tarkvõrgu platvormiga liituma. Partneriteks võivad olla nii energiaga tootmise ja tarbimise, aga ka muude seotud andmete kogujad kui ka rakenduste pakkujad, kes kogutud andmeid töödeldes ja neile tuginevaid rakendusi pakkudes loovad väärtust teistele turuosalistele.

 

 

 

 

estfeed2.JPG

 

 

Estfeedi ja e-eleringi tutvustav video:

Elering on tarkvõrgu kliendiportaali e-elering koondanud Estfeedi andmevahetusplatvormi kasutavad rakendused ja samuti muud targa energiakasutuse teenused ja rakendused.

Portaalis saab tarbija vaadata oma elektri ja gaasi tarbimisandmeid ning anda teenusepakkujatele volitusi ligipääsuks neile andmetele. Taastuvenergia tootjad saavad neile suunatud infosüsteemis jälgida tootmisandmeid, esitada taotluse taastuvenergia toetuse saamiseks ning teha tehinguid taastuvenergia tootmist tõendavate päritolutunnistustega. E-eleringi kaudu on kättesaadav veel põhivõrguga liitumiste infosüsteem, aga ka kolmandate osapoolte pakutavad lahendused elektri ja gaasi hinna jälgimiseks.

e_elering snipEE.PNG

 

Estfeedi projekt sai alguse 2013. aastal Eleringi, VKG Soojuse, Eesti Taastuvenergia Koja, Elektrilevi ja Ericsson Eesti koostöös.

norway grants_0.PNG

 

Projekti kaasrahastaja oli Norra toetusmehhanism Norway Grants

 

 

 

Projekti kestel arendati mitmeid energiatõhususe rakenduste kontseptsioone ja esmaseid prototüüpe, mille kohta saab lähemat infot allolevatest videotest.

 

 • Estfeed ja andmeallikad

 

 • Soojusmonitor - VKG Soojus

 

Soojusmonitori rakenduse demo: 

 

 

 • Paras Amper -  Elektrilevi

 

Paras Amper rakenduse demo:

 

 • Kobardaja - Elering

 

 • Minu Energia  - Eesti Taastuvenergia Koda 

Sisene rakendusse

 

 

 

 • Virtuaalne elektrijaam - Eesti Taastuvenergia Koda

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg