Liigu edasi põhisisu juurde

Liitumisi on kolme liiki: andmeallika liitumine (andmete edastamine platvormile), rakenduse liitumine (andmete küsimine platvormilt) ja kahe kombinatsioon, kus rakendus võib omakorda nii küsida kui ka edastada andmeid platvormile.

Estfeediga liitumiseks on loodud üldtingimused, mis on siduvad kõigile platvormiga liidestatud või liidestatavate infosüsteemide omanikele.

estfeediga liitumine.png

Andmevahetusplatvormiga Estfeed liitumise üldtingimused ja selle lisad: 

 

Tehniline dokumentatsioon Estfeediga liitujatele, andmeallikate ja rakenduste arendajatele asub Estfeedi liikmeportaalis.

PS: 1-4 tegevused tuleb teha liitujal

  Tegevus Ajakulu Teostaja
1 Tutvumine Estfeedi üldtingimustega ja selle lisas olevate tehniliste nõuetega. 7-14 päeva Klient
2 Estfeed lepingu allkirjastamine (üldtingimustega nõustumine, allkirjastamine). 5-14 päeva Kliendi juhatuse liige ja Elering volitatud isik
3

Rakenduse asukoha valik (majutus/kodu), arendusserveri tellimus, Estfeedi teenuste valik, data provider/consumer rolli valik, tehnilise kontaktisiku teavitamine.

2 päeva

Klient

Eeldus: rakendus oskab protokolli ja andmevahetust toetada (interface, payload, endpoint)
4 TLS ühenduse jaoks sertifikaadi vahetamine, ligipääs arenduskeskkonda, uus adapterserver, uue organisatsiooni registreerimine Estfeedi administreerimise moodulis.   1 päev Kliendi süsteemiadministraator ja Estfeedi süsteemiadministraator
5 Estfeedi teenuste kontroll rakenduse jaoks (arendusserveri tellimuse vastu), teenuste start, näidismandaadi objektid kliendile, arenduskeskkonnas. 2-3 päeva Estfeedi süsteemiadministraator
6 Testkasutuse algus, adapteri aadressi edastamine kliendile. Test-, prelive- ja livekeskkonna läbimine. Vajadusel kordamine. 2-5 päeva Estfeedi süsteemiadministraator
7 Rakenduse infosüsteemi registreerimine Eleringi alamsüsteemina RIAs/RIHAs, livekeskkonnas. 3 päeva Estfeedi süsteemiadministraator ja RIA haldur ja süsteemiadministraator
8 SK sertifikaadi seadistamine, livekeskkonnas. 3 päeva Estfeedi süsteemiadministraator ja Sertifitseerimiskeskus
9 Estfeed platvormi poolne automaattest. Prelive ja livekeskkonda liikme lisamine. 3 päeva Estfeedi süsteemiadministraator
10 Kliendi teavitamine. Live kasutuse algus.   Estfeedi süsteemiadministraator

Estfeed pakub liituvatele rakendustele järgmiseid teenuseid:

 

OpenData services – no personal data involved:
Service Code Type Publish frequency Provider Source of Data Description
WeatherForecast   Publish Hourly Elering Foreca Forecast of temperature, wind etc for several locations. Hourly weather for 72 hours, 3-hour average for 10 days. Hourly forecast and 3-hour forecast are separate messages.
WeatherObservation Publish Hourly Elering Foreca Measurements of temperature, wind etc in the last 24 hours for several locations. 1 hour average values provided.
DayAheadElectricityPrice Publish Daily Elering ENTSO Market electricity prices for the next calendar day. Sent as two messages for the previous calendar day (0:00-23:59 EET). Publishes only data that is available at the time of the data retrieval and publish.
GetElectricityPriceHistory Request-Response N/A Elering ENTSO-E, Nordpool Historically published market electricity prices for requested time period.
GetWeatherObservationHistory Request-Response N/A Elering  

Historically published measurements of temperature, wind etc for requested time period. 1 hour average values provided.

 

 

PrivateData services that provide or manipulate personal data:
Service Code Type Publish frequency Provider Source of Data Description
GetElectricityUsagePoints Request-Response N/A Elering Electricity DataHub Returns a list of electricity usage points of a person as multiple payloads, one for each mandate object. Request payload includes person ID, type and country does not reference a mandate object.
GetElectricityConsumptionHistory Request-Response N/A Elering Electricity DataHub Returns hourly consumption/production data of one usage point as one payload. Request payload includes related person’s EIC code (improvement: no person EIC code needed) and time period of the history.
ElectricityConsumptionData Publish Daily Elering Electricity DataHub Consumption history for the previous calendar day for a configurable set of usage points. Each publish is a large number of payloads up to the maximum Estfeed message size limit. The service publishes data from AVP avaliable at a predefined time of day. Data format is shared with other consumption services.
GetNetworkContracts Request-Response N/A all data sources customer register List of mandate objects related to network contracts a Data Source has for a specific person.
GetGasUsagePoints Request-Response N/A Elering Gas DataHub Returns a list ofnatural usage points of a person as multiple payloads, one for each mandate object. Request payload includes person ID, type and country does not reference a mandate object.
GetGasConsumptionHistory Request-Response N/A Elering Gas DataHub Returns hourly gas consumption/production data of one usage point as one payload. Request payload includes related person’s EIC code (improvement: no person EIC code needed) and time period of the history.
GasConsumptionData Publish Daily Elering Gas DataHub Consumption history for the previous calendar day for a configurable set of usage points. Each publish is a large number of payloads up to the maximum Estfeed message size limit. The service publishes data from AVP available at a predefined time. Data format is shared with other consumption services

PS: 1-4 tegevused tuleb teha liitujal

  Tegevus Ajakulu Teostaja
1 Tutvumine Estfeedi üldtingimustega ja selle lisas olevate tehniliste nõuetega. 7-14 päeva Klient
2 Estfeed lepingu allkirjastamine (üldtingimustega nõustumine, allkirjastamine). 5-14 päeva Kliendi juhatuse liige ja Elering volitatud isik
3

Rakenduse asukoha valik (majutus/kodu), arendusserveri tellimus, Estfeedi teenuste valik, data provider/consumer rolli valik, tehnilise kontaktisiku teavitamine.

2 päeva

Klient

Eeldus: rakendus oskab protokolli ja andmevahetust toetada (interface, payload, endpoint)
4 TLS ühenduse jaoks sertifikaadi vahetamine, ligipääs arenduskeskkonda, uus adapterserver, uue organisatsiooni registreerimine Estfeedi administreerimise moodulis.   1 päev Kliendi süsteemiadministraator ja Estfeedi süsteemiadministraator
5 Estfeedi teenuste kontroll rakenduse jaoks (arendusserveri tellimuse vastu), teenuste start, näidismandaadi objektid kliendile, arenduskeskkonnas. 2-3 päeva Estfeedi süsteemiadministraator
6 Testkasutuse algus, adapteri aadressi edastamine kliendile. Test-, prelive- ja livekeskkonna läbimine. Vajadusel kordamine. 2-5 päeva Estfeedi süsteemiadministraator
7 Rakenduse infosüsteemi registreerimine Eleringi alamsüsteemina RIAs/RIHAs, livekeskkonnas. 3 päeva Estfeedi süsteemiadministraator ja RIA haldur ja süsteemiadministraator
8 SK sertifikaadi seadistamine, livekeskkonnas. 3 päeva Estfeedi süsteemiadministraator ja Sertifitseerimiskeskus
9 Estfeed platvormi poolne automaattest. Prelive ja livekeskkonda liikme lisamine. 3 päeva Estfeedi süsteemiadministraator
10 Kliendi teavitamine. Live kasutuse algus.   Estfeedi süsteemiadministraator

Estfeed pakub liituvatele rakendustele järgmiseid teenuseid:

 

OpenData services – no personal data involved:
Service Code Type Publish frequency Provider Source of Data Description
WeatherForecast   Publish Hourly Elering Foreca Forecast of temperature, wind etc for several locations. Hourly weather for 72 hours, 3-hour average for 10 days. Hourly forecast and 3-hour forecast are separate messages.
WeatherObservation Publish Hourly Elering Foreca Measurements of temperature, wind etc in the last 24 hours for several locations. 1 hour average values provided.
DayAheadElectricityPrice Publish Daily Elering ENTSO Market electricity prices for the next calendar day. Sent as two messages for the previous calendar day (0:00-23:59 EET). Publishes only data that is available at the time of the data retrieval and publish.
GetElectricityPriceHistory Request-Response N/A Elering ENTSO-E, Nordpool Historically published market electricity prices for requested time period.
GetWeatherObservationHistory Request-Response N/A Elering  

Historically published measurements of temperature, wind etc for requested time period. 1 hour average values provided.

 

 

PrivateData services that provide or manipulate personal data:
Service Code Type Publish frequency Provider Source of Data Description
GetElectricityUsagePoints Request-Response N/A Elering Electricity DataHub Returns a list of electricity usage points of a person as multiple payloads, one for each mandate object. Request payload includes person ID, type and country does not reference a mandate object.
GetElectricityConsumptionHistory Request-Response N/A Elering Electricity DataHub Returns hourly consumption/production data of one usage point as one payload. Request payload includes related person’s EIC code (improvement: no person EIC code needed) and time period of the history.
ElectricityConsumptionData Publish Daily Elering Electricity DataHub Consumption history for the previous calendar day for a configurable set of usage points. Each publish is a large number of payloads up to the maximum Estfeed message size limit. The service publishes data from AVP avaliable at a predefined time of day. Data format is shared with other consumption services.
GetNetworkContracts Request-Response N/A all data sources customer register List of mandate objects related to network contracts a Data Source has for a specific person.
GetGasUsagePoints Request-Response N/A Elering Gas DataHub Returns a list ofnatural usage points of a person as multiple payloads, one for each mandate object. Request payload includes person ID, type and country does not reference a mandate object.
GetGasConsumptionHistory Request-Response N/A Elering Gas DataHub Returns hourly gas consumption/production data of one usage point as one payload. Request payload includes related person’s EIC code (improvement: no person EIC code needed) and time period of the history.
GasConsumptionData Publish Daily Elering Gas DataHub Consumption history for the previous calendar day for a configurable set of usage points. Each publish is a large number of payloads up to the maximum Estfeed message size limit. The service publishes data from AVP available at a predefined time. Data format is shared with other consumption services