Liigu edasi põhisisu juurde

Eelmisel nädalal saabunud tähtajaks laekus elektritootjatelt taastuvenergia neljandale vähempakkumisele 29 pakkumust kokku 1201 gigavatt-tunni taastuvelektri tootmiseks aastas. Laekunud pakkumiste maht ületab vähempakkumise tingimustes fikseeritud mahtu 2,7 korda.

Vähempakkumisele laekunud pakkumiste hinnavahemik ehk tootjate poolt soovitav garanteeritud müügitulu on vahemikus 18,99-45 eurot megavatt-tunni kohta. Toetuse maksmisel arvestatakse pakutud hinnast maha vastava tunni elektrituru börsihind ehk kõige madalama esitatud pakkumise puhul hakkab tootja toetust saama juhul, kui elektriturul langeb tunnihind alla 18,99 euro.

Esialgsete andmete kohaselt saavad võimaluse toetuse saamiseks pakkujad, kelle hinnapakkumine garanteeritud müügitulu osas on 34,90 eurot megavatt-tunni kohta või sellest madalam.

„Eleringi vastutus on varustusindlus ning lõppenud vähempakkumine andis taaskord positiivsel moel kinnitust sellest, et huvi uute tootmisvõimsuste rajamise vastu on suur. Laekunud pakkumised viitavad, et uusi elektrijaamu saab rajada ka ilma garanteeritud toetuseta,“ kommenteeris Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Timo Tatari sõnul näitab seni suurim taastuvenergia vähempakkumine, et arendajatel on kõrge huvi uut taastuvenergiat turule tuua. „Iga lisamegavatt roheenergiat meie riigi jaoks oluline, sest see tagab fossiilsetest kütustest tunduvalt odavama hinna ning panustab meie kliimaeesmärkidesse. „Juba täna näeme elektriturul, et päikese ja tuuleelektri toodangul on positiivne mõju elektrihindadele. Mida rohkem sellist tootmist on, seda vähem on vaja käivitada kalleid fossiilseid kütuseid kasutavaid elektrijaamasid,“ selgitas Tatar.

Vähempakkumise tulemuste avamise protokoll pakkujate nimede ning pakutud koguste ja hindadega asub Eleringi kodulehel: https://elering.ee/tulemused.

Praeguse seisuga on tegemist esialgsete kontrollimata andmetega ning pakkumiste avamisele järgneb pakkumiste nõuetele vastavuse kontroll. Valitsus kinnitab toetuse saajatena tootjad, kes on nimekirjas jätkuvalt esimesed ka pärast sisulise kontrolli läbimist.

Vähempakkumise tingimuste kohaselt on edukaks osutunud tootjate jaoks toetuse ülemmääraks 20 eurot megavatt-tunni kohta. Garanteeritud müügitulu maksimummääraks on 45 eurot megavatt-tunni kohta, mis tähendab, et üle 45-eurose elektribörsi tunnihinna korral tootjale toetust ei maksta. Edukad pakkujad peavad taastuvelektri tootmist alustama hiljemalt 2026. aasta algusest. Toetust on võimalik saada 12 aasta jooksul.

Äsja lõppenud vähempakkumine oli arvult neljas. Seniste vähempakkumiste aastamaht oli viis gigavatt-tundi ja sellel korral tunduvalt suurem – 450 gigavatt-tundi aastas.