Liigu edasi põhisisu juurde

Kuivõrd oleme suhteliselt väike osa suurest energiasüsteemist, on kõik meie tootmisvõimsustega seotud otsused suuremal või vähemal moel mõjutatud Euroopa Liidu energiapoliitikast, millest oli juttu esimeses peatükis.

Stabiilne ja usaldusväärne primaarenergia ja elektrijaamade kütustega varustatus on ülimalt oluline kogu Eesti elektrisüsteemi toimimise seisukohalt. Kogu Euroopa ja maailm laiemalt on hetkel läbi viimas üleminekut fossiilsetelt energiaallikatelt puhtamatele ja taastuvatele energiaallikatele. Selle ülemineku koordineerimiseks on koostatud kliimakavad, milles on seatud piirangud süsinikuheitmetele ja eesmärgid taastuvenergia kasutamisele, mis tähendab, et energiasüsteemi muutused toimuvad praegu kordades kiiremini kui varasemalt.

Elektriturul konkureerib tootmine muutuvkulude alusel. See tähendab, et toodavad kõik, kelle tootmise muutuvkulu jääb alla elektribörsil tekkinud elektrihinnale. Joonisel 8 on 2021. aasta põhjal illustreeritud erinevate tehnoloogiate ligikaudsed marginaalkulud ja kuidas kujuneb elektrihind. Muutuvkuludest suurema osa moodustab kulu sisseostetavale kütusele, CO2 kvootidele ning keskkonnamaksudele

Joonis 8

Kuna elektriturg on ühtne üle Euroopa, siis Eesti tootmine konkureerib ülejäänud Euroopa tootmisega (regiooni tootmisvõimsused on kujutatud joonisel 9). Kuigi installeeritud tootmisvõimsuste suurus muutub aeglaselt, siis iga päev turul osalevate võimsuste suurus ja osakaal kõigub sõltuvalt ilmast, avariidest, hooldustest, kütuste kättesaadavust ja paljudest muudest teguritest. See tähendab, et joonisel 9 toodud elektrienergia kogus igas kategoorias kõigub oluliselt.

Joonis 9