Liigu edasi põhisisu juurde

See peatükk räägib Eesti gaasisüsteemis gaasi mõõtmisest. Täpsemalt saab ülevaate
järgnevatest teemadest:

  • Võrgugaasi mõõtmise üldised põhimõtted
  • Gaasivoo energia määramine
  • Mõõtetingimustes gaasikoguse (mahu) mõõtmine
  • Mõõtetingimustel mõõdetud gaasikoguse teisendamine leppetingimustele
  • Leppetingimustele teisendatud gaasikoguse (mahu) teisendamine energiaks
  • Kütteväärtuse/koostise määramine
  • Ülekandevõrku sisestatud gaasi mõõtmine Karksi ja Värska GMJ-s
  • Ülekandevõrgust väljastatud gaasikoguste mõõtmine