Liigu edasi põhisisu juurde

Pärast energiahindade hüppelist kasvu 2021. aastal ning Venemaa täiemahulise agressiooni algust Ukraina vastu 2022. aasta veebruaris töötati välja meetmed energiakriisi leevendamiseks.

  • Määruses 2022/1032, millega muudetakse määruseid (EL) 2017/1938 ja (EÜ) nr 715/2009 seoses gaasi hoiustamisega, seati kohustus gaasimahutite täitumusele 1. novembri seisuga. Määrus jõustus juunis 2022.
  • Määrus 2022/1369 käsitleb gaasinõudluse vähendamise koordineeritud meetmeid. Määrus jõustus augustis 2022. Tarbimise vähemalt 15% vähenemine võrreldes oma keskmise gaasitarbimisega määruse jõustumise kuupäevale eelneval viiel järjestikusel aastal ajavahemikul 1. augustist kuni 31. märtsini tuleb ellu viia 31. märtsiks 2023.
  • Määrus 2022/1854 käsitleb kõrgete energiahindadega seotud erakorralisi sekkumismeetmeid. Meetmed hakkasid kehtima detsembris 2022 ja on tähtajalise kestusega olenevalt meetmeist.
  • Määrus 2022/2576, millega suurendatakse solidaarsust gaasi ostmise parema koordineerimise, usaldusväärsete hinna võrdlusaluste ja piiriülese gaasikaubanduse abil. Tegemist on ajutiste meetmetega, mis kehtivad ühe aasta, kui komisjon ei otsusta meetmeid pikendada.