Skip to main content

Elering`s operations are regulated by Electricity Market Act and Natural Gas Act. Elering was founded on 27th January 2010 when unbundling from Eesti Energia AS was executed. Gas transmission network was acquired by Elering in 2015. All Elering`s shares belong to the Republic of Estonia whose shareholder`s rights are being executed by Ministry of Economic Affairs and Communications.

To ensure the sustainable functioning of security of supply as a critical service, Elering maintains and develops both electricity and gas internal transmission networks and external connections. Elering manages the Estonian electricity and gas system in real time. Balance between production and consumption has to be ensured in electricity system and sufficient gas amount for supplying consumers in gas system.

To ensure long-term security of supply and energy security, Elering is working towards joining the Baltic States energy markets strongly with the rest of Europe. It means desynchronizing of Estonian electricity system from Unified Energy System of Russia and integration into European Union`s electricity system. In gas field the objective is to create regional gas market that will cover Finland and Baltic States.

Elering`s operations are based on principle of an open energy market being aware of responsibility for ensuring the functioning of the energy market and equal treatment of all energy market participants – producers, sellers, distribution networks and balance providers. Consumers must have a possibility and freedom to choose from whom to buy energy. Elering is working towards providing our producers with an unrestricted access to the neighbouring countries and broadly to European energy market and the producers of other countries with a possibility to sell energy to the Baltic market. Investments in cross-border interconnections that ensure movement of energy between neighbouring systems and markets without restrictions make up a significant part of Elering`s investment plan. Elering is supporting implementation of objectives of the European Energy Union.

Elering operates as the competence centre of energy field initiating the research and development projects and contributes its know-how in area of policy formulation. Elering recognizes the importance of widespread use of information and communication technologies in development of energy systems.

In its operations Elering takes into account expectations of interest groups and supports Estonian economy and competitiveness. Elering has based its operations in more than 200 highly qualified senior specialists. Holding the relationships with dedicated employees and image of an attractive employer in the eyes of young talents enables to cope with the crucial role of Elering.

Konkurentsiamet väljastas Eleringile elektri põhivõrgu kaudu võrguteenuse osutamise tegevusloa 24. jaanuaril 2014 ning gaasi ülekandevõrgu tegevusloa 23. detsembril 2016.

Elering lähtub oma põhitegevuses järgmistest õigusaktidest:

26. juuni 2009

Majandus-ja kommunikatsiooniminister moodustab komisjoni, mis hakkab ette valmistama põhivõrgu eraldamist AS-ist Eesti Energia.

27. jaanuar 2010

Elering OÜ eraldub Eesti Energiast ja Eleringi omand läheb üle majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile.

28. jaanuar 2010

Riigikogu võtab vastu elektrituruseaduse muudatused, mis näevad ette põhivõrguettevõtja eraldamise elektrikontsernist.

15. veebruar 2010

Elering ja Fingrid sõlmivad Tallinnas raamleppe alalisvooluühenduse EstLink 2 ehitamiseks.

26. veebruar 2010

Elering käivitab koostöös partneritega Elektrituru Arendamise Nõukoja.

1. aprill 2010

Nord Pool Spot avab Eestis NPS EstLinki hinnapiirkonna, Eesti elektrituru 35%-line avanemine.

1. oktoober 2010

NPS EstLink hinnapiirkonna ümbernimetamine NPS Eesti hinnapiirkonnaks.

8. aprill 2011

Elering OÜ kujundatakse ümber aktsiaseltsiks (aluseks ainuosaniku otsus 25. veebruarist 2011).

24. mai 2011

Rahvusvaheline reitinguagentuur Moody’s väljastab Eleringile krediidireitingu A3, positiivne.

1. juuli 2011

Elering viib läbi eduka võlakirjaemissiooni mahuga 225 miljonit eurot.

1. august 2012

Elering omandab kaheprotsendilise osaluse Põhjamaade elektribörsis Nord Pool Spot.

25. august 2012

Elering avab elektritarbimise andmeid koondava Andmelao, millel on oluline roll elektrituru täielikul avamisel.

1. jaanuar 2013

Eesti elektriturg avaneb täielikult kõikidele elektritarbijatele.

15. märts 2013

Balti riikide elektrisüsteemihaldurid jõuavad kokkuleppele piiriüleste ülekandevõimsuste arvutamise ja jaotamise osas nii Balti riikide omavahelistel piiridel kui piiril Venemaa ja Valgevenega.

21. märts 2013

Valitsus otsustab Eesti Energia aktsiate üleviimise rahandusministeeriumi valitsemisalasse.

11. september 2013

Riigikontroll toob riigi äriühingute majanduse korraldamist käsitlevas kontrolliaruandes üheksa riigi osalusega äriühingu hulgas Eleringi välja kui ainsa, kus ettevõtte nõukogu oli äriühingu strateegia täitmist igal aastal hinnanud ja seda ka nõukogu koosoleku protokollilise otsusega kinnitanud.

26. november 2013

Elering võtab ehitajalt üle esimese avariireservelektrijaama võimsusega 110 MW.

6. detsembr 2013

Algab EstLink 2 proovitöö periood. Ühendus läheb esmakordselt elektrituru käsutusse.

30. detsember 2013

Elering ja Fingrid saavad EstLink 1 omanikeks.

1. jaanuar 2014

Eesti ja Läti elektrisüsteemihaldurite Elering ja Augstprieguma tīkls (AST) kokkuleppe kohaselt rakendatakse Eesti ja Läti vahelisel piiril osaliselt võimsuste otsest jaotusmehhanismi (limiteeritud PTR-ide ehk ülekandevõimsuse oksjon), mis võimaldab turuosalistel täiendavalt maandada piirkondadevahelist hinnariski.

6. jaanuar 2014

Konkurentsiamet kinnitab koostöös Euroopa Komisjoniga Eleringi vastavust Euroopa Liidu regulatsioonidest tulenevatele nõuetele ning andis ettevõttele õiguse tegutseda põhivõrguettevõtjast elektrisüsteemihaldurina Eestis.

7. veebruar 2014

Elering ja Fingrid võtavad EstLink 2-e ehitajatelt ametlikult üle.

11. juuni 2014

Elering sõlmib Euroopa Investeerimispangaga (EIB) lepingu 32 miljoni euro laenamiseks, et rahastada Kiisal valmivat avariireservelektrijaama projekti.

21. juuni 2014

Elering võtab ehitajatelt üle teise avariireservelektrijaama Kiisal võimsusega 140 MW.

26. september 2014

Elering saab AIB (Association of Issuing Bodies) liikmeks, mis annab Eesti elektritootjatele peatselt võimaluse alustada riikidevahelist kauplemist elektri päritolutunnistustega.

3. oktoober 2014

Valmib Tartu-Viljandi-Sindi uus 330/110 kõrgepingeliin.

10. november 2014

Elering sõlmib lepingu 51,38 protsendi Võrguteenus Valdus aktsiate ostmiseks eesmärgiga saada Eesti gaasipõhivõrgu omanikuks.

1. detsember 2014

Kolm Balti süsteemihaldurit – Elering, AST ja Litgrid – sõlmivad kolme riiki hõlmava tegevuskava, mille täitmine võimaldab 2025. aastal üle minna sünkroontööle Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga. Samal nädalal kinnitavad Balti riikide peaministrid vajadust sünkroniseerimisega kiiresti edasi liikuda.

November 2014

Eesti ja Soome elektri börsihinnad ühtivad novembrikuus esmakordselt 100 protsendil tundidest.

1. detsember 2014

Hakkab kehtima Taavi Veskimägi uus leping Elering AS juhatuse esimehena järgmiseks viieks aastaks.

31. detsember 2014

Elering on viie iseseisvuse aastaga loonud omanikule lisandväärtust (EVA) 63,6 miljonit eurot.

2. jaanuar 2015

Elering viib lõpule gaasi põhivõrgu enamusosaluse omandamise tehingu.

19. veebruar 2015

Elering käivitab koos partneritega gaasituru arendamise nõukoja.

Konkurentsiamet väljastas Eleringile elektri põhivõrgu kaudu võrguteenuse osutamise tegevusloa 24. jaanuaril 2014 ning gaasi ülekandevõrgu tegevusloa 23. detsembril 2016.

Elering lähtub oma põhitegevuses järgmistest õigusaktidest:

26. juuni 2009

Majandus-ja kommunikatsiooniminister moodustab komisjoni, mis hakkab ette valmistama põhivõrgu eraldamist AS-ist Eesti Energia.

27. jaanuar 2010

Elering OÜ eraldub Eesti Energiast ja Eleringi omand läheb üle majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile.

28. jaanuar 2010

Riigikogu võtab vastu elektrituruseaduse muudatused, mis näevad ette põhivõrguettevõtja eraldamise elektrikontsernist.

15. veebruar 2010

Elering ja Fingrid sõlmivad Tallinnas raamleppe alalisvooluühenduse EstLink 2 ehitamiseks.

26. veebruar 2010

Elering käivitab koostöös partneritega Elektrituru Arendamise Nõukoja.

1. aprill 2010

Nord Pool Spot avab Eestis NPS EstLinki hinnapiirkonna, Eesti elektrituru 35%-line avanemine.

1. oktoober 2010

NPS EstLink hinnapiirkonna ümbernimetamine NPS Eesti hinnapiirkonnaks.

8. aprill 2011

Elering OÜ kujundatakse ümber aktsiaseltsiks (aluseks ainuosaniku otsus 25. veebruarist 2011).

24. mai 2011

Rahvusvaheline reitinguagentuur Moody’s väljastab Eleringile krediidireitingu A3, positiivne.

1. juuli 2011

Elering viib läbi eduka võlakirjaemissiooni mahuga 225 miljonit eurot.

1. august 2012

Elering omandab kaheprotsendilise osaluse Põhjamaade elektribörsis Nord Pool Spot.

25. august 2012

Elering avab elektritarbimise andmeid koondava Andmelao, millel on oluline roll elektrituru täielikul avamisel.

1. jaanuar 2013

Eesti elektriturg avaneb täielikult kõikidele elektritarbijatele.

15. märts 2013

Balti riikide elektrisüsteemihaldurid jõuavad kokkuleppele piiriüleste ülekandevõimsuste arvutamise ja jaotamise osas nii Balti riikide omavahelistel piiridel kui piiril Venemaa ja Valgevenega.

21. märts 2013

Valitsus otsustab Eesti Energia aktsiate üleviimise rahandusministeeriumi valitsemisalasse.

11. september 2013

Riigikontroll toob riigi äriühingute majanduse korraldamist käsitlevas kontrolliaruandes üheksa riigi osalusega äriühingu hulgas Eleringi välja kui ainsa, kus ettevõtte nõukogu oli äriühingu strateegia täitmist igal aastal hinnanud ja seda ka nõukogu koosoleku protokollilise otsusega kinnitanud.

26. november 2013

Elering võtab ehitajalt üle esimese avariireservelektrijaama võimsusega 110 MW.

6. detsembr 2013

Algab EstLink 2 proovitöö periood. Ühendus läheb esmakordselt elektrituru käsutusse.

30. detsember 2013

Elering ja Fingrid saavad EstLink 1 omanikeks.

1. jaanuar 2014

Eesti ja Läti elektrisüsteemihaldurite Elering ja Augstprieguma tīkls (AST) kokkuleppe kohaselt rakendatakse Eesti ja Läti vahelisel piiril osaliselt võimsuste otsest jaotusmehhanismi (limiteeritud PTR-ide ehk ülekandevõimsuse oksjon), mis võimaldab turuosalistel täiendavalt maandada piirkondadevahelist hinnariski.

6. jaanuar 2014

Konkurentsiamet kinnitab koostöös Euroopa Komisjoniga Eleringi vastavust Euroopa Liidu regulatsioonidest tulenevatele nõuetele ning andis ettevõttele õiguse tegutseda põhivõrguettevõtjast elektrisüsteemihaldurina Eestis.

7. veebruar 2014

Elering ja Fingrid võtavad EstLink 2-e ehitajatelt ametlikult üle.

11. juuni 2014

Elering sõlmib Euroopa Investeerimispangaga (EIB) lepingu 32 miljoni euro laenamiseks, et rahastada Kiisal valmivat avariireservelektrijaama projekti.

21. juuni 2014

Elering võtab ehitajatelt üle teise avariireservelektrijaama Kiisal võimsusega 140 MW.

26. september 2014

Elering saab AIB (Association of Issuing Bodies) liikmeks, mis annab Eesti elektritootjatele peatselt võimaluse alustada riikidevahelist kauplemist elektri päritolutunnistustega.

3. oktoober 2014

Valmib Tartu-Viljandi-Sindi uus 330/110 kõrgepingeliin.

10. november 2014

Elering sõlmib lepingu 51,38 protsendi Võrguteenus Valdus aktsiate ostmiseks eesmärgiga saada Eesti gaasipõhivõrgu omanikuks.

1. detsember 2014

Kolm Balti süsteemihaldurit – Elering, AST ja Litgrid – sõlmivad kolme riiki hõlmava tegevuskava, mille täitmine võimaldab 2025. aastal üle minna sünkroontööle Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga. Samal nädalal kinnitavad Balti riikide peaministrid vajadust sünkroniseerimisega kiiresti edasi liikuda.

November 2014

Eesti ja Soome elektri börsihinnad ühtivad novembrikuus esmakordselt 100 protsendil tundidest.

1. detsember 2014

Hakkab kehtima Taavi Veskimägi uus leping Elering AS juhatuse esimehena järgmiseks viieks aastaks.

31. detsember 2014

Elering on viie iseseisvuse aastaga loonud omanikule lisandväärtust (EVA) 63,6 miljonit eurot.

2. jaanuar 2015

Elering viib lõpule gaasi põhivõrgu enamusosaluse omandamise tehingu.

19. veebruar 2015

Elering käivitab koos partneritega gaasituru arendamise nõukoja.

What are you looking for?

All Lihtlehekülg News Käsiraamat Maintenance Konsultatsioon Kontaktid