Skip to main content

CEF-300x49.png

The 330 kV Kilingi-Nõmme–Riga high-voltage overhead power line currently under construction starts from Kilingi-Nõmme substation and stretches towards the Latvian border on the Estonian side. The part extending from the border up to Riga TEC II power station will be constructed by the main operator of Latvia’s power transmission grid. The length of the line part located on the Estonian side is approximately 14 kilometres, and the part passes through Saarde and Abja parishes.

  • The plan’s contracting authorities: Pärnu County Government, Viljandi County Government
  • Financing by: Elering AS
  • Thematic plan by: Ramboll Eesti AS (Skepast&Puhkim OÜ)
  • Strategic environmental assessment by: Ramboll Eesti AS (Skepast&Puhkim OÜ)

 

Documentation in Estonian

Pärnu ja Viljandi maavanemad kehtestasid Kilingi-Nõmme - Riia kõrgepingeliini teemaplaneeringu 2015. aastal. Kehtestatud planeeringu seletuskirjade ja joonistega on võimalik tutvuda maakondade kaupa.

 

Pärnu maakond

Planeeringu seletuskiri

Põhijoonis

Planeeringu lahendus Saarde vallas

 

Viljandi maakond

Planeeringu seletuskiri

Põhijoonis

Planeeringu lahendus Abja vallas

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärk on aidata kaasa keskkonnakaalutluste integreerimisele koostatavasse planeeringusse. KSH läbiviimise tulemusena selgitakse teemaplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnev mõju looduskeskkonnale ning sotsiaalsele, kultuurilisele ja majanduskeskkonnale. Mõju hindamise tulemusena esitatakse olulise negatiivse keskkonnamõju vältimise või vähendamise võimalused ning antakse soovitused eelistatuima trassivariandi valikuks.

 

Pärnu ja Viljandi maavanemad kehtestasid Kilingi-Nõmme - Riia kõrgepingeliini teemaplaneeringu 2015. aastal. Kehtestatud planeeringu seletuskirjade ja joonistega on võimalik tutvuda maakondade kaupa.

 

Pärnu maakond

Planeeringu seletuskiri

Põhijoonis

Planeeringu lahendus Saarde vallas

 

Viljandi maakond

Planeeringu seletuskiri

Põhijoonis

Planeeringu lahendus Abja vallas

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärk on aidata kaasa keskkonnakaalutluste integreerimisele koostatavasse planeeringusse. KSH läbiviimise tulemusena selgitakse teemaplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnev mõju looduskeskkonnale ning sotsiaalsele, kultuurilisele ja majanduskeskkonnale. Mõju hindamise tulemusena esitatakse olulise negatiivse keskkonnamõju vältimise või vähendamise võimalused ning antakse soovitused eelistatuima trassivariandi valikuks.