Liigu edasi põhisisu juurde

CEF logo

 

Rajatav Kilingi-Nõmme – Riia 330-kV kõrgepinge õhuliin algab Kilingi-Nõmme alajaamast ja kulgeb Eesti poolel Läti piirini. Sealt kuni Riia TEC II elektrijaamani ehitab liini välja Läti põhivõrgu haldaja. Eesti poolele jääva liinilõigu pikkus on ligikaudu 14 kilomeetrit ja see läbib Saarde ja Abja valda.

Planeeringu tellijad: Pärnu maavalitsus, Viljandi maavalitsus

Finantseerija: Elering AS

Teemaplaneeringu koostaja: Ramboll Eesti AS (Skepast&Puhkim OÜ)

Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviija: Ramboll Eesti AS (Skepast&Puhkim OÜ)

Pärnu ja Viljandi maavanemad kehtestasid Kilingi-Nõmme – Riia kõrgepingeliini teemaplaneeringu 2015. aastal. Kehtestatud planeeringu seletuskirjade ja joonistega on võimalik tutvuda maakondade kaupa.

 

Pärnu maakond

Planeeringu seletuskiri

Põhijoonis

Planeeringu lahendus Saarde vallas

 

Viljandi maakond

Planeeringu seletuskiri

Põhijoonis

Planeeringu lahendus Abja vallas

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärk on aidata kaasa keskkonnakaalutluste integreerimisele koostatavasse planeeringusse. KSH läbiviimise tulemusena selgitakse teemaplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnev mõju looduskeskkonnale ning sotsiaalsele, kultuurilisele ja majanduskeskkonnale. Mõju hindamise tulemusena esitatakse olulise negatiivse keskkonnamõju vältimise või vähendamise võimalused ning antakse soovitused eelistatuima trassivariandi valikuks.

 

Pärnu ja Viljandi maavanemad kehtestasid Kilingi-Nõmme – Riia kõrgepingeliini teemaplaneeringu 2015. aastal. Kehtestatud planeeringu seletuskirjade ja joonistega on võimalik tutvuda maakondade kaupa.

 

Pärnu maakond

Planeeringu seletuskiri

Põhijoonis

Planeeringu lahendus Saarde vallas

 

Viljandi maakond

Planeeringu seletuskiri

Põhijoonis

Planeeringu lahendus Abja vallas

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärk on aidata kaasa keskkonnakaalutluste integreerimisele koostatavasse planeeringusse. KSH läbiviimise tulemusena selgitakse teemaplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnev mõju looduskeskkonnale ning sotsiaalsele, kultuurilisele ja majanduskeskkonnale. Mõju hindamise tulemusena esitatakse olulise negatiivse keskkonnamõju vältimise või vähendamise võimalused ning antakse soovitused eelistatuima trassivariandi valikuks.