Liigu edasi põhisisu juurde

Liitumisprotsessi kiirendamiseks on liitujal enne liitumislepingu allkirjastamist võimalik taotleda planeeritava liitumise realiseerimiseks Eleringi elektrivõrgus vajalike ehituste teostamise hankedokumendid.

Hankedokumentide tellimiseks tuleb liitujal esitada läbi Eleringi liitumiste infosüsteemi egle.ee hankedokumentide taotlus.

Tasu liik 

Menetlustasu €

Hankedokumentide koostamine.
(Hankedokumentide koostamise sellise hinna eelduseks on varasem eeluuringu läbimine.)

6040+km

Eleringi poolt koostatavate hankedokumentide täpsus sõltub liituja poolt eeluuringu ja hankedokumentide taotlusega esitatava informatsiooni täpsusest ja võib muutuda lähtuvalt liitumistaotluses lisandunud uutest tootjatest, tarbijatest või muudatustest elektrisüsteemis.

Elering väljastab hankedokumendid alates taotluse vastuvõtmisest 4-6 kuu jooksul sõltuvalt tehnilise lahenduse keerukusest.

Eleringi poolt väljastatud hankedokumente kasutatakse liitumislepingu täitmisel juhul, kui liitumislepingus ette nähtud tööde maht on sama väljastatud hankedokumentides tooduga.