Liigu edasi põhisisu juurde

Cef logoPressiteated

 

Eesti–Läti kolmas ühendus tagab suurema varustuskindluse ning elektrituru tõhusa toimimise Balti riikide sees, aga samuti Balti riikide ning Põhjamaade ja teiste Euroopa Liidu riikide vahel.

Elektriliini ehitusel on ka oluline julgeolekupoliitiline tähendus Eestile ja teistele Baltimaadele – ülekandeliini olemasolu on tehniliseks eeltingimuseks, mis võimaldab Eestil koos teiste Balti riikidega lülituda sünkroontööle Euroopa elektrivõrkudega ning ühtlasi desünkroniseerida Baltimaad Venemaa elektrisüsteemist.

Uus 330-kV õhuliin likvideerib „pudelikaela“ Eesti-Läti piiril, tõstes ülekandevõimsust kuni 600 MW võrra. Lisaks loob õhuliin võimalused uute elektritootjate liitmiseks elektri ülekandevõrguga Lääne-Eestis.

Euroopa Komisjon otsustas 2015. aastal toetada Eesti–Läti uue elektriühenduse ehitust 112 miljoni euroga. Toetus katab 65 protsenti projekti planeeritavast 172 miljoni euro suurusest kogumaksumusest. Omafinantseeringu osa rahastab Elering ülekandevõimsuse oksjonitulu arvelt. Seega ei mõjuta liini ehitus ülekandeteenuse tariifi. Ühendus koosneb Harku–Lihula–Sindi ja Kilingi-Nõmme – Riia liinist ning valmib kava järgi 2020. aastal.

EE-LV III kaart

 

Eesti–Läti kolmanda elektriühenduse ehitus. Ehitusperiood 2018–2020:

Linnumarkerite paigaldus HLS 330/110-kV õhuliinile aprillis 2020 

Elering paigaldab Harku–Lihula–Sindi õhuliinile lindude kaitseks 10 000 liini- ehk linnumarkerit, mis paiknevad lindude peamistel rändeteedel ja elupaikades. Tegemist on esimese nii ulatusliku markerite paigaldusega Eestis. Enamasti on markerid jõgede ja ojade piirkonnas. Kokku on markerid pea 20 liinilõigul ligi 40 kilomeetri ulatuses. Harku–Lihula–Sindi liin koos linnumarkeritega valmib kava järgi 2020. aasta lõpuks ja on osaks Eesti–Läti kolmandast elektriühendusest.

Vaata videot:

Harku–Lihula–Sindi 330/110-kV õhuliini ehitus 2019. maikuus:

Eesti–Läti kolmanda elektriühenduse ehitus. Ehitusperiood 2018–2020:

Linnumarkerite paigaldus HLS 330/110-kV õhuliinile aprillis 2020 

Elering paigaldab Harku–Lihula–Sindi õhuliinile lindude kaitseks 10 000 liini- ehk linnumarkerit, mis paiknevad lindude peamistel rändeteedel ja elupaikades. Tegemist on esimese nii ulatusliku markerite paigaldusega Eestis. Enamasti on markerid jõgede ja ojade piirkonnas. Kokku on markerid pea 20 liinilõigul ligi 40 kilomeetri ulatuses. Harku–Lihula–Sindi liin koos linnumarkeritega valmib kava järgi 2020. aasta lõpuks ja on osaks Eesti–Läti kolmandast elektriühendusest.

Vaata videot:

Harku–Lihula–Sindi 330/110-kV õhuliini ehitus 2019. maikuus: