Liigu edasi põhisisu juurde

ELi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks töötab EL välja gaasi- ja vesinikuturu ühiseeskirjad. See on kooskõlas kliima- ja energia siseturgu käsitlevate kavadega. 2023. aasta veebruaris toetas tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon Euroopa Komisjoni ettepanekuid kehtestada ühised eeskirjad gaasisektori üleminekuks taastuvatest energiaallikatest toodetud ja vähese CO2 heitega gaasidele, nagu biometaan ja vesinik.

Määruse eesmärk on luua sertifitseerimissüsteem taastuvatest energiaallikatest toodetud gaasidele ja tagada, et tarbijatel oleks võimalus lihtsamini vahetada tarnijat, mis vähendaks fossiilkütuste kaustamist.1