Liigu edasi põhisisu juurde

Lehel on toodud info avatud avalike konsultatsioonide kohta, kuhu saab esitada kommentaare ja ettepanekuid. 

Baltikumi ja Soome ministeeriumid, energeetika regulaatorid ja süsteemihaldurid on seadnud eesmärgiks gaasiturgude suurema harmoniseerimise regioonis. Seal hulgas on Eesti, Soome ja Läti süsteemihaldurid sõlminud ühiste kavatsuste protokolli ja allkirjastanud süsteemihaldurite vahelise kompenseerimise (ITC) lepingu ühise turupiirkonna loomiseks Eesti, Soome ja Läti piires. Eesti, Soome ja Läti energeetika regulaatorid on samuti sõlminud ühiste kavatsuste protokolli ühise turupiirkonna loomiseks Eesti, Soome ja Läti piires aastast 2020. Ühise turupiirkonna puhul võrdsustatakse sisendtasud Eesti, Soome ja Läti gaasivõrku sisenemisel ning kaotatakse ülekandetasud riikide omavahelistel piiridel (Eesti-Soome ja Eesti- Läti) ja Läti gaasihoidlal.

Käesolevaga konsulteerib Elering Eesti, Soome ja Läti energeetika regulaatorite ja süsteemihaldurite vahel kokku lepitud sisendtasude ettepanekut. Antud sisendtasud rakenduvad heakskiitmise korral Imatra, Narva, Värska, Izborski ja Kiemenai sisendpunktides alates 1. jaanuarist 2020 aastal.

Käesoleva avaliku konsultatsiooni eesmärk on Soome, Eesti ja Läti piirkonnas samaaegselt ühiste sisendtasude ettepanekule tagasiside küsimine. Eesti lõplik ülekandetasu koos sisend- ja väljundtasudega konsulteeritakse avalikult Komisjoni Määruse (EL) 2017/460 (TAR NC) kohaselt Konkurentsiameti poolt tariifimenetluse osana 2019. aastal.

Sisendtasu avaliku konsultatsiooni periood on 15.02.2019 kuni 31.03.2019. Turuosaliste tagasiside palume saata info@elering.ee ja erkki.sapp@elering.ee.

Baltikumi ja Soome ministeeriumid, energeetika regulaatorid ja süsteemihaldurid on seadnud eesmärgiks gaasiturgude suurema harmoniseerimise regioonis. Seal hulgas on Eesti, Soome ja Läti süsteemihaldurid sõlminud ühiste kavatsuste protokolli ja allkirjastanud süsteemihaldurite vahelise kompenseerimise (ITC) lepingu ühise turupiirkonna loomiseks Eesti, Soome ja Läti piires. Eesti, Soome ja Läti energeetika regulaatorid on samuti sõlminud ühiste kavatsuste protokolli ühise turupiirkonna loomiseks Eesti, Soome ja Läti piires aastast 2020. Ühise turupiirkonna puhul võrdsustatakse sisendtasud Eesti, Soome ja Läti gaasivõrku sisenemisel ning kaotatakse ülekandetasud riikide omavahelistel piiridel (Eesti-Soome ja Eesti- Läti) ja Läti gaasihoidlal.

Käesolevaga konsulteerib Elering Eesti, Soome ja Läti energeetika regulaatorite ja süsteemihaldurite vahel kokku lepitud sisendtasude ettepanekut. Antud sisendtasud rakenduvad heakskiitmise korral Imatra, Narva, Värska, Izborski ja Kiemenai sisendpunktides alates 1. jaanuarist 2020 aastal.

Käesoleva avaliku konsultatsiooni eesmärk on Soome, Eesti ja Läti piirkonnas samaaegselt ühiste sisendtasude ettepanekule tagasiside küsimine. Eesti lõplik ülekandetasu koos sisend- ja väljundtasudega konsulteeritakse avalikult Komisjoni Määruse (EL) 2017/460 (TAR NC) kohaselt Konkurentsiameti poolt tariifimenetluse osana 2019. aastal.

Sisendtasu avaliku konsultatsiooni periood on 15.02.2019 kuni 31.03.2019. Turuosaliste tagasiside palume saata info@elering.ee ja erkki.sapp@elering.ee.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg