Liigu edasi põhisisu juurde

Lehel on toodud info avatud avalike konsultatsioonide kohta, kuhu saab esitada kommentaare ja ettepanekuid. 

Elering avaldab turuosalistega konsulteerimiseks tarbimise ühendamise võrgueeskirja jaoks siseriiklikult määratavad sätted.

Alljärgnevas dokumendis on esitatud Eleringi ettepanekud tarbimise ühendamise kohta (DCC – Demand Connection Code).

Ootame turuosaliste motiveeritud (põhjendatud) tagasisidet ettepanekute osas kuni 19.07.2018 e-kirja aadressil vorgueeskirjad@elering.ee .

Avaliku konsultatsiooni järel teeb Elering võimalusel vajalikud korrektuurid ning esitab Konkurentsiametile kooskõlastamiseks.

Seoses tuleviku muutustega energiasüsteemis, seal hulgas hajatootmise, salvestustehnoloogiate ja otseliinide kasutusele võtmisega, on ülekandevõrk muutumas üha enam energia kandjast varustuskindluse tagajaks. Selleks, et ühiskond ei peaks maksma kinni ebamõistlikult suurte võimsuste ülevalhoidmist riskide maandamiseks kohtades, kus see ei ole mõistlik, tuleb anda õiged hinnasignaalid, mis indikeeriksid selgemalt tegelikke võrgu varustuskindluse tagamise kulusid. Sellega seoses teeb Elering ettepaneku tänane võrgust võetava energia põhine võrgutasu viia teatud osas tarbimisvõimsuse ülevalhoidmise põhiseks võrgutasuks. All on toodud Eleringi ettepanekut kirjeldavad slaidid ja vastavad muudatusettepanekud Elering AS elektri võrgulepingu tüüptingimustesse.

Võimsuskomponendi rakendamise ja võrgulepingu tüüptingimuste muudatuste osas palume ettepanekud ja küsimused saata kuni 01.09.2018 meiliaadressidel info@elering.ee ja erkki.sapp@elering.ee.

Elering avaldab turuosalistega konsulteerimiseks tarbimise ühendamise võrgueeskirja jaoks siseriiklikult määratavad sätted.

Alljärgnevas dokumendis on esitatud Eleringi ettepanekud tarbimise ühendamise kohta (DCC – Demand Connection Code).

Ootame turuosaliste motiveeritud (põhjendatud) tagasisidet ettepanekute osas kuni 19.07.2018 e-kirja aadressil vorgueeskirjad@elering.ee .

Avaliku konsultatsiooni järel teeb Elering võimalusel vajalikud korrektuurid ning esitab Konkurentsiametile kooskõlastamiseks.

Seoses tuleviku muutustega energiasüsteemis, seal hulgas hajatootmise, salvestustehnoloogiate ja otseliinide kasutusele võtmisega, on ülekandevõrk muutumas üha enam energia kandjast varustuskindluse tagajaks. Selleks, et ühiskond ei peaks maksma kinni ebamõistlikult suurte võimsuste ülevalhoidmist riskide maandamiseks kohtades, kus see ei ole mõistlik, tuleb anda õiged hinnasignaalid, mis indikeeriksid selgemalt tegelikke võrgu varustuskindluse tagamise kulusid. Sellega seoses teeb Elering ettepaneku tänane võrgust võetava energia põhine võrgutasu viia teatud osas tarbimisvõimsuse ülevalhoidmise põhiseks võrgutasuks. All on toodud Eleringi ettepanekut kirjeldavad slaidid ja vastavad muudatusettepanekud Elering AS elektri võrgulepingu tüüptingimustesse.

Võimsuskomponendi rakendamise ja võrgulepingu tüüptingimuste muudatuste osas palume ettepanekud ja küsimused saata kuni 01.09.2018 meiliaadressidel info@elering.ee ja erkki.sapp@elering.ee.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg