Liigu edasi põhisisu juurde

Lehel on toodud info avatud avalike konsultatsioonide kohta, kuhu saab esitada kommentaare ja ettepanekuid. 

Vastavalt Määrusel 2016/1719 (FCA NC) artiklitele 51 ja 48 on Elering kohustatud pikaajalisi võimsuse jaotamise instrumente (Long-Term Transmission Rights – LTTR) pakkuma üle-euroopaliste harmoniseeritud reeglite (HAR) alusel ja Artikli 48 kohasel üle-euroopalisel ühisel platvormil (Singel Allocation Platform –SAP). Vastavalt FCA NC Artiklile 52(3) võib HAR sisaldada ka piirkondikke või pakkumispiirkonna piirile omaseid nõudeid (Border Specific Annex).

Käesolevaga paneb Elering avalikule konsultatsioonile EE-LV piiri regionaalse lisa „Estonia-Latvia Bidding Zone Border Specific Annex for the Baltic Capacity Calculation Region to the All TSOs' Proposal for Harmonised Allocation Rules for Long-term Transmission Rights in Accordance with Article 52(3) of Commision Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 Establishing a Guideline on Forward Capacity Allocation“.

Konsultatsioon dokumentidega tutvumiseks ja konsultatsioonile vastamiseks palume kasutada ENTSO-E keskkonda järgneval veebilehel: https://consultations.entsoe.eu/markets/estonia-latvia-bidding-zone-border-specific-annex/consult_view

 

Vastavalt Määrusel 2016/1719 (FCA NC) artiklitele 51 ja 48 on Elering kohustatud pikaajalisi võimsuse jaotamise instrumente (Long-Term Transmission Rights – LTTR) pakkuma üle-euroopaliste harmoniseeritud reeglite (HAR) alusel ja Artikli 48 kohasel üle-euroopalisel ühisel platvormil (Singel Allocation Platform –SAP). Vastavalt FCA NC Artiklile 52(3) võib HAR sisaldada ka piirkondikke või pakkumispiirkonna piirile omaseid nõudeid (Border Specific Annex).

Käesolevaga paneb Elering avalikule konsultatsioonile EE-LV piiri regionaalse lisa „Estonia-Latvia Bidding Zone Border Specific Annex for the Baltic Capacity Calculation Region to the All TSOs' Proposal for Harmonised Allocation Rules for Long-term Transmission Rights in Accordance with Article 52(3) of Commision Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 Establishing a Guideline on Forward Capacity Allocation“.

Konsultatsioon dokumentidega tutvumiseks ja konsultatsioonile vastamiseks palume kasutada ENTSO-E keskkonda järgneval veebilehel: https://consultations.entsoe.eu/markets/estonia-latvia-bidding-zone-border-specific-annex/consult_view

 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg