Liigu edasi põhisisu juurde

Lehel on toodud info avatud avalike konsultatsioonide kohta, kuhu saab esitada kommentaare ja ettepanekuid. 

 

Gaasisüsteemi tasakaalustamise võrgueeskirjast (EL) nr 312/2014 tulenevalt peab igas gaasisüsteemis olema kohtloetavate arvestite prognoosandmete edastaja, kelle ülesandeks on prognoosida iga võrgukasutaja kohtloetavate mõõtepunktide tarbimist vastavalt eeskirjas reguleeritud ajakavale. Eelmainitud eeskirja kohaselt määrab kohtloetavate arvestite prognoosandmete edastaja regulaator (312/2014 Art. 39 (5)). Konkurentsiameti otsusega nr 7-29-001 määrati prognoosivaks pooleks Eesti bilansipiirkonnas süsteemihaldur Elering AS.

Käesolevaga konsulteerib Elering AS Eesti gaasisüsteemi prognoosandmete metoodikat, mis näeb ette prognooside koostamist andmevahetusplatvormi andmete alusel.

Konsultatsioonidokument on leitav siit.

Avalik konsultatsioon kestab kuni 08.08.2019. Tagasiside palume saata kaisa.sarekanno@elering.ee

Gaasisüsteemi tasakaalustamise võrgueeskirjast (EL) nr 312/2014 tulenevalt peab igas gaasisüsteemis olema kohtloetavate arvestite prognoosandmete edastaja, kelle ülesandeks on prognoosida iga võrgukasutaja kohtloetavate mõõtepunktide tarbimist vastavalt eeskirjas reguleeritud ajakavale. Eelmainitud eeskirja kohaselt määrab kohtloetavate arvestite prognoosandmete edastaja regulaator (312/2014 Art. 39 (5)). Konkurentsiameti otsusega nr 7-29-001 määrati prognoosivaks pooleks Eesti bilansipiirkonnas süsteemihaldur Elering AS.

Käesolevaga konsulteerib Elering AS Eesti gaasisüsteemi prognoosandmete metoodikat, mis näeb ette prognooside koostamist andmevahetusplatvormi andmete alusel.

Konsultatsioonidokument on leitav siit.

Avalik konsultatsioon kestab kuni 08.08.2019. Tagasiside palume saata kaisa.sarekanno@elering.ee

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Konsultatsioon Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg