Liigu edasi põhisisu juurde

Süsteemihalduri bilansihaldusprotsess koosneb kolmest etapist:

 • Bilansi planeerimisest
 • Bilansi juhtimisest
 • Bilansi selgitamisest

Hinna arvutamise metoodika

Vastavalt Maagaasiseaduse § 16 (4) esitab süsteemihaldur bilansihaldurile bilansi selgitamisega seotud andmete ja muude asjakohaste andmete alusel iga arvestusperioodi kohta arved bilansihalduri ostetud bilansigaasi eest makstava tasu ja õigusaktist või lepingust tulenevate muude süsteemihaldurile makstavate tasude kohta.

Konkurentsiameti otsusega nr 7-10/2019-007 30.09.2019 on kooskõlastatud Elering AS ja AS "Conexus Baltic Grid" ühises Eesti-Läti gaasitsoonis rakenduvad ühised bilansilepingu tüüptingimused, mis kehtestavad ka ühise gaasitsooni bilansigaasi hinna ja tasakaalustamise hüvitise määramise metoodika. 

Bilansigaasi müügi piirhind (MSP) gaasipäeval D võrdub järgmistest hindadest väiksemaga:

 • madalaim hind mis tahes peamiste toodete müügil, kus süsteemihaldur osales asjaomastel kauplemisplatvormidel gaasipäeval D;
 • peamiste toodete kõigi kauplemistehingute kaalutud keskmine hind asjaomastel kauplemisplatvormidel gaasipäeval D, korrutatuna MSP-stiimuliga;

Bilansigaasi ostu piirhind (MBP) gaasipäeval D võrdub järgmistest hindadest suurimaga:

 • kõrgeim hind mis tahes peamiste toodete ostul, kus süsteemihaldur osales asjaomastel kauplemisplatvormidel gaasipäeval D;
 • peamiste toodete kõigi kauplemistehingute kaalutud keskmine hind asjaomastel kauplemisplatvormidel gaasipäeval D, korrutatuna MBP-stiimuliga.

Alates 01.12.2021 on MBP-stiimul 1,10 ja MSP-stiimul 0,95 (NB! Süsteemihalduritel on õigus mõlemaid stiimuleid aasta jooksul korrigeerida, teatades sellest vähemalt 3 päeva ette)

Periood Bilansigaasi müügi piirhinna (MSP) stiimul Bilansigaasi ostu piirhinna (MBP) stiimul
01.12.2021 - … 0,95 1,1
01.07.2020 – 30.11.2021 0,9 1,1
01.01.2020 – 30.06.2020 0,95 1,05

Vastavalt ühise gaasitsooni tüüptingimustele ning eesmärgiga tagada süsteemihaldurite finantsneutraalsus, rakendub alates 2020 aastast eraldi komponendina tasakaalustamise hüvitis, mis määratakse kindlaks võttes arvesse järgmiseid tulusid ja kulusid:

 • Päeva ebabilansi tasudest tulenevad tulud ja kulud
 • Tasakaalustamistoimingutest tulenevad tulud ja kulud
 • Tasakaalustamistoimingutest tulenevad halduskulud
 • Muud tasakaalustamistoimingutega seotud tulud ja kulud

Tasakaalustamise hüvitis omistatakse võrgukasutajale vastavalt võrgukasutaja portfellist väljunud vooludele (sh sisemaine tarbimine, piiriüleselt väljunud ja virtuaalses kauplemispunktis müüdud kogused).

Metoodika täpne kirjeldus on toodud tüüptingimuste peatükis 8.

Bilansigaasi hinnad on leitavad https://dashboard.elering.ee/et/gas-balance/prices

 

Hinna arvutamise metoodika

Vastavalt Maagaasiseaduse § 16 (4) esitab süsteemihaldur bilansihaldurile bilansi selgitamisega seotud andmete ja muude asjakohaste andmete alusel iga arvestusperioodi kohta arved bilansihalduri ostetud bilansigaasi eest makstava tasu ja õigusaktist või lepingust tulenevate muude süsteemihaldurile makstavate tasude kohta.

Konkurentsiameti otsusega nr 7-10/2019-007 30.09.2019 on kooskõlastatud Elering AS ja AS "Conexus Baltic Grid" ühises Eesti-Läti gaasitsoonis rakenduvad ühised bilansilepingu tüüptingimused, mis kehtestavad ka ühise gaasitsooni bilansigaasi hinna ja tasakaalustamise hüvitise määramise metoodika. 

Bilansigaasi müügi piirhind (MSP) gaasipäeval D võrdub järgmistest hindadest väiksemaga:

 • madalaim hind mis tahes peamiste toodete müügil, kus süsteemihaldur osales asjaomastel kauplemisplatvormidel gaasipäeval D;
 • peamiste toodete kõigi kauplemistehingute kaalutud keskmine hind asjaomastel kauplemisplatvormidel gaasipäeval D, korrutatuna MSP-stiimuliga;

Bilansigaasi ostu piirhind (MBP) gaasipäeval D võrdub järgmistest hindadest suurimaga:

 • kõrgeim hind mis tahes peamiste toodete ostul, kus süsteemihaldur osales asjaomastel kauplemisplatvormidel gaasipäeval D;
 • peamiste toodete kõigi kauplemistehingute kaalutud keskmine hind asjaomastel kauplemisplatvormidel gaasipäeval D, korrutatuna MBP-stiimuliga.

Alates 01.12.2021 on MBP-stiimul 1,10 ja MSP-stiimul 0,95 (NB! Süsteemihalduritel on õigus mõlemaid stiimuleid aasta jooksul korrigeerida, teatades sellest vähemalt 3 päeva ette)

Periood Bilansigaasi müügi piirhinna (MSP) stiimul Bilansigaasi ostu piirhinna (MBP) stiimul
01.12.2021 - … 0,95 1,1
01.07.2020 – 30.11.2021 0,9 1,1
01.01.2020 – 30.06.2020 0,95 1,05

Vastavalt ühise gaasitsooni tüüptingimustele ning eesmärgiga tagada süsteemihaldurite finantsneutraalsus, rakendub alates 2020 aastast eraldi komponendina tasakaalustamise hüvitis, mis määratakse kindlaks võttes arvesse järgmiseid tulusid ja kulusid:

 • Päeva ebabilansi tasudest tulenevad tulud ja kulud
 • Tasakaalustamistoimingutest tulenevad tulud ja kulud
 • Tasakaalustamistoimingutest tulenevad halduskulud
 • Muud tasakaalustamistoimingutega seotud tulud ja kulud

Tasakaalustamise hüvitis omistatakse võrgukasutajale vastavalt võrgukasutaja portfellist väljunud vooludele (sh sisemaine tarbimine, piiriüleselt väljunud ja virtuaalses kauplemispunktis müüdud kogused).

Metoodika täpne kirjeldus on toodud tüüptingimuste peatükis 8.

Bilansigaasi hinnad on leitavad https://dashboard.elering.ee/et/gas-balance/prices