Liigu edasi põhisisu juurde

Gaasi bilansihalduriks saab olla isik, kes on sõlminud oma bilansi tagamiseks süsteemihalduriga bilansilepingu.

Bilansilepinguga võtab süsteemihaldur endale kohustuse müüa bilansihaldurile tema bilansipiirkonnas kauplemisperioodil puudujääv gaasikogus ja osta bilansihaldurilt kauplemisperioodil ülejääv gaasikogus.

Bilansivastutuse võtab bilansihaldur oma avatud tarne ahelas olevate turuosaliste ees. Ta vastutab, et tema halduspiirkonnas turuosaliste poolt kauplemisperioodil ostetud ja/või võrku antud gaasi kogus ning turuosaliste poolt samal kauplemisperioodil müüdud ja/või võrgust võetud gaasi kogus oleksid tasakaalus.

Bilansilepingu lisaks on Elering AS bilansilepingu tüüptingimused, mille kinnitab Konkurentsiamet.

Bilansilepingu tüüptingimused määravad kindlaks:

  • süsteemihalduri ja bilansihalduri bilansi planeerimise, juhtimise ja selgitamise korra;
  • süsteemihalduri ja bilansihalduri kohustused ja õigused;
  • garantiid.

Konkurentsiameti otsusega nr 7-29/2022-001 (30.09.2022) on kooskõlastatud Elering AS ja AS "Conexus Baltic Grid" ühises Eesti-Läti gaasitsoonis alates 01.11.2022 rakenduvad ühised bilansilepingu tüüptingimused. Tüüptingimused ja lepingud on leitavad allolevast manusest.

Eleringiga bilansilepingu sõlmimiseks palume saata vastav taotlus ning tüüptingimustes nõutud dokumendid balance.gaas@elering.ee.

Küsimuste korral võtta palun ühendust balance.gaas@elering.ee.