Liigu edasi põhisisu juurde

Põhivõrguga ühendamise, kooskõlastamise ja liitumise eeluuringuga seotud menetlused ning nende tegevustega kaasnev andmevahetus toimub liitumiste infosüsteemis

Picture1.png

Liitumisalane tegevus on reguleeritud Elektrituruseadusega, mille § 42 lõike 2 alusel on välja töötatud ja valitsuse määrusega nr 184 kehtestatud Võrgueeskiri. Võrgueeskirja 5. peatükk sätestab nõuded kliendi elektripaigaldise ühendamiseks võrguettevõtja elektrijaotusvõrguga.
 

Eleringi elektrivõrguga liitumise protsess koosneb järgmistest etappidest:

liitumise%20etapid.PNG

Ka suuremate elektrijaamade liitumisel jaotusvõrkudega tuleb saada kooskõlastus Eleringilt. 

Eleringi hallatava elektri põhivõrguga liitumisel on optimaalseks liitumispunktiks reeglina Eleringi alajaam. Alajaamade paiknemist on võimalik uurida Eesti elektrisüsteemi kaardilt.

Kokkuvõtliku ülevaate liitumisprotsessist annab elektrijaama liitumise näitel brošüür Teejuht põhivõrguga liitujale.

Picture3.png

 

Kontaktid:

liitumiste talituse juhataja Mirjam Pihlak 715 1309 Mirjam.Pihlak@elering.ee Mirjam%20Pihlak_0.jpg
projektijuht Indrek Martin 715 1306 Indrek.Martin@elering.ee Indrek%20Martin.JPG
projektijuht Sander Sorts 715 1157 Sander.Sorts@elering.ee Sander.png
projektijuht Andres Malõšev 715 1303 Andres.Malosev@elering.ee

Andres_0.PNG

projektijuht Ranet Mikko 7151 226 Ranet.Mikko@elering.ee

Ranet%20Mikko_1_0.JPG 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg