Liigu edasi põhisisu juurde

Ootame Eleringiga liituma kliente, kes soovivad uut võrguühendust 110/330kV pingel või olemasoleva võrguühenduse tootmis-, tarbimis- või muude tehniliste tingimuste muutmist.

Põhivõrguga ühendamise, liitumise eeluuringu, tarbimistingimuste muutmise ja hankedokumentide tellimise taotlused saab esitada liitumiste infosüsteemis egle.ee ning kogu edasine nende tegevustega kaasnev andmevahetus toimub samas kohas.

Eleringi elektrivõrguga liitumise protsessi etapid 

Liitumisprotsessi ajatelje vaatamiseks klikka siia:

liitumise%20etapid.PNG

Kokkuvõtliku ülevaate liitumisprotsessist annab elektrijaama liitumise näitel brošüür: Teejuht põhivõrguga liitujale.

 

Eleringi hallatava elektri põhivõrguga liitumisel on optimaalseks liitumispunktiks reeglina Eleringi alajaam. Alajaamade paiknemist on võimalik uurida Eesti elektrisüsteemi kaardilt.


Võrguga liituvate tootjate andmed

Alltoodud tabelis asuvad Elering AS võrguga liituvate tootjate liitumistaotluste, kehtivate liitumislepingu pakkumiste ning sõlmitud ja täitmisel (s.h tootjate poolt) olevate liitumislepingute andmed, mis tuleb avalikustada elektrituruseaduse § 65 lõike 12 alusel.

Juhul, kui avaldatavates andmetes on muudatusi, uuendatakse tabelit ühe nädala jooksul. Viimane andmete uuendamise kuupäev on toodud faili pealkirjas.

Liitumistaotlused, liitumispakkumused ja liitumislepingud 2024.04.18.xlsx


Võrguga ühendatud tootmismoodulite andmed

Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirja § 23 lõike 3 alusel Eleringi poolt avaldatavad andmed tootmismoodulite kohta on leitavad: Võrguga ühendatud tootmismoodulite andmed 2023_0.xlsx

 

Kontaktid:

Mirjam Pihlak

Võrguteenuste üksuse juht

+372 715 1309

Mirjam.Pihlak@elering.ee

Andres Malõšev

Projektijuht

+372 715 1303

Andres.Malosev@elering.ee

Indrek Martin

Projektijuht

+372 715 1306

Indrek.Martin@elering.ee

Arno Niidumaa

Projektijuht

+372 5650 8152

Arno.Niidumaa@elering.ee

Toomas Tenno

Projektijuht

+372 5807 2616

Toomas.Tenno@elering.ee

Emma Kask

Projektijuht

+372 5850 9834

Emma.Kask@elering.ee

Hanna-Lisette Ots

Projektijuht

+372 5332 9239

hanna-lisette.ots@elering.ee

Ly Alaver

Projektiassistent

+372 5559 4838

Ly.Alaver@elering.ee