Liigu edasi põhisisu juurde

Eleringile kuuluvad Kiisa avariireservelektrijaamad asuvad Kirdalu külas Saku vallas Tagamaa maaüksusel Kiisa alajaama kõrval. Avariirservelektrijaamad on B-kategooria suurõnnetuse ohuga objektid.

Elering kui Kiisa avariireservelektrijaamade haldaja on välja töötanud meetmete kogumi, mis peavad tagama õnnetuse korral operatiivse reageerimise. 2014. aasta juulis lõplikult valminud avariireservelektrijaamad kasutavad tööks maagaasi ja diislikütust. Jaamade käitamiseks tuleb Eleringil osta turult süsinikdioksiidi saastekvoote. Vajalike kvootide kogumaht sõltub sellest, kui tihti ja kui pikalt jaamad töötavad. Kõiki jaama mootoreid tuleb vähemalt korra kuus katseliselt käivitada. Selleks, et jaama iga mootorit ühe tunni diislikütusega käivitada, tuleb osta 5,1 tonni süsinikdioksiidi kvooti.

Info Kiisa avariireservelektrijaamade ohutusabinõudest ja võimalike õnnetuste ärahoidmisest on leitav manusest.