Liigu edasi põhisisu juurde

Toetus biometaani tootjale tõendatud biometaani tarne eest

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa biometaani tarbimise ja tootmise hoogustamisele ning toetada tegevusi, mis aitavad panustada eesmärki, et aastaks 2020 moodustab transpordikütuste tarbimises taastuvatest energiaallikatest toodetud kütus 10 protsenti.

Toetuse taotlusi võtame vastu alates 6. veebruarist 2018 kuni 30. november 2020 või kuni tegevuse toetamiseks ettenähtud eelarvevahendite lõppemiseni. Taotlusvooru eelarve on ligikaudu 28 000 000 eurot.

Toetust saab taotleda juriidiline isik, kes vastab „Biometaanituru arendamise toetamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“ määruse §-s 9 toodud nõuetele.

Toetuse taotlemiseks on vaja end esmalt registreerida biometaani tootjaks gaasi päritolutunnistuste infosüsteemis (Registris) aadressil biometaan.elering.ee.

 

Tarbitud biometaani eest makstud toetus

2018 Makstud toetus (eurot/€)
mai 28 589,47
juuni 211 782,72
juuli 405 281,29
august 395 718,4
september 438 916,32
oktoober 343 908,63

 

GET Baltic börsi avaldatud Balti riikide pakkumispiirkondades toimunud ostu-müügi tehingute alusel tarnitud kaalutud keskmine maagaasi hind:

2018

Kuu eur/MWh
aprill 19,01
mai 19,84
juuni 20,33
juuli 22,56
august 23,32
september 24,73
oktoober 28,49 
november 26,73

GET Baltic börsi avaldatud Balti riikide pakkumispiirkondades toimunud ostu-müügi tehingute alusel tarnitud kaalutud keskmine maagaasi hind:

2018

Kuu eur/MWh
aprill 19,01
mai 19,84
juuni 20,33
juuli 22,56
august 23,32
september 24,73
oktoober 28,49 
november 26,73

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg