Liigu edasi põhisisu juurde

Tulenevalt Euroopa Komisjoni määruse number 651/2014 artikli 43 lõikest 5 ei tohi tegevusabi energiaühiku kohta ületada kõnealusest taastuvallikast toodetud energia tasandatud kulude ja sama energialiigi turuhinna vahet. Elering AS-i tellimusel koostas KPMG Baltics OÜ biometaani tootmise projektide kasumlikkuse hindamise mudeli, selgitamaks välja, kas vastavale tootjale biometaani tootmise tegevustoetuse maksmine vastab Euroopa Komisjoni riigiabi tingimustele.

Oleme avaldanud kodulehel biometaani tootmise projektide kasumlikkuse hindamise mudeli aluseks oleva ametliku kinnitatud metoodika, kasumlikkuse hindamise mudeli Exceli formaadis ning avaliku konsultatsiooni ettepanekud koos tagasisidega (manuses).

Toetus biometaani tootjale tõendatud biometaani tarbimise eest

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa biometaani tarbimise ja tootmise hoogustamisele ning toetada tegevusi, mis aitavad panustada eesmärki, et aastaks 2030 moodustab transpordikütuste tarbimises taastuvatest energiaallikatest toodetud kütus 14 protsenti.

Toetuse kaudu kiirendatakse biometaani tarbimise laiendamist Eestis, eesmärgiga võimaldada lõpptarbijal tarbida biometaani maagaasi hinnaga, samal ajal tagades turupõhiselt tootmise intensiivistumise ja investeerimiskindluse antud sektorisse, et 2024. aasta keskel üle minna turupõhisele biometaani tootmisele.

Toetuse taotlusi võtame vastu alates 6. veebruarist 2018 kuni 30. juunini 2024 või kuni tegevuse toetamiseks ettenähtud eelarvevahendite lõppemiseni. Kasutada olevate vahendite maht võrdub otseselt heitkoguse ühikute müügi enampakkumisel saadava tegeliku tuluga.

Toetust saab taotleda juriidiline isik, kes vastab „Biometaanituru arendamise toetamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“ määruse §-s 9 toodud nõuetele.

Biometaani päritolutunnistuste ja biometaani statistika sertifikaatidega seotud tehinguteks on Elering loonud kõiki turuosalisi kaasava gaasi päritolutunnistuste infosüsteemi (Registri). Toetuse taotlemiseks on vaja end esmalt Registris aadressil biometaan.elering.ee registreerida biometaani tootjaks.

Toetusalust biometaani toodavad Rohegaas OÜ, Biometaan OÜ, Vinni Biogaas OÜ, Tartu Biogaas OÜ, Oisu Biogaas OÜ, Bioforce Aravete OÜ ja Bioforce Ebavere OÜ.

Määruse „Biometaanituru arendamise toetamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“ alusel makstud biometaani tootmise tegevustoetuse abikõlblikkuse periood on ette nähtud eelarvevahendite lõppemise tulemusel läbi saanud. Tegevustoetuse viimased väljamaksed toimusid 01.2024 perioodi maksetaotluste alusel 21.02.2024. Viimane toetuse väljamaksmine tootjatele toimus meetme eelarvemahu jäägi ulatuses proportsionaalselt.

Välja makstud toetuste kogusumma (eurot/€) 36 873 819,33
Meetme jääk hetkeseisuga (eurot/€) 0,00

Tarbitud biometaani eest makstud toetus kuude lõikes

   2024 Makstud toetus (eurot/€)
jaanuar 1 189 135,25
veebruar 880 676,28
   2023 Makstud toetus (eurot/€)
jaanuar 0,00
veebruar 352 669,72
märts 431 752,01
aprill 609 224,48
mai 981 288,82
juuni 930 325,36
juuli 1 031 423,10
august 984 965,49
september 994 775,04
oktoober 1 056 156,45
november 1 047 194,47
detsember 1 109 942,75
   2022 Makstud toetus (eurot/€)
jaanuar 62 566,4
veebruar 99 954,95
märts 197 848,85
aprill 58 238,66
mai 0,00
juuni 0,00
juuli 0,00
august 0,00
september 0,00
oktoober 0,00
november 0,00
detsember 0,00

 

   2021 Makstud toetus (eurot/€)
jaanuar 860 306,60
veebruar 882 664,29
märts 807 298,32
aprill 871 776,02
mai 500 923,95
juuni 651 860,53
juuli 832 458,17
august 1 056 191,10
september 903 216,18
oktoober 843 212,51
november 444 183,66
detsember 239 387,54

GET Baltic börsi avaldatud Balti riikide pakkumispiirkondades toimunud ostu-müügi tehingute alusel tarnitud kaalutud keskmine maagaasi hind:

2024

   Kuu eur/MWh  
jaanuar 30,80  
veebruar 25,93  
märts 29,20  
aprill 33,24  
mai 36,00  
juuni 39.66  

2023

   Kuu eur/MWh
jaanuar 68,63
veebruar 58,58
märts 48,82
aprill 48,99
mai 36,73
juuni 36,24
juuli 36,21
august 42,65
september 42,28
oktoober 45,66
november 45,38
detsember 35,62

 

2022

   Kuu eur/MWh
jaanuar 91,60
veebruar 81,32
märts 93,88
aprill 112,08
mai 105,43
juuni 116,97
juuli 166,54
august 241,57
september 210,48
oktoober 125,44
november 117,47
detsember 126,87

2021

   Kuu eur/MWh
jaanuar 16,83
veebruar 19,81
märts 18,05
aprill 18,82
mai 22,30
juuni 25,98
juuli 31,47
august 37,82
september 49,03
oktoober 67,23
november 78,88
detsember 92,30

2020

   Kuu eur/MWh
jaanuar 14,38
veebruar 12,10
märts 10,66
aprill 9,73
mai 7,66
juuni 7,81
juuli 6,09
august 7,87
september 9,41
oktoober 13,19
november 13,35
detsember 13,71

 

2019

Kuu eur/MWh
jaanuar 24,27
veebruar 22,00
märts 19,63
aprill 17,64
mai 15,84
juuni 14,05
juuli 12,56
august 12,00
september 12,58
oktoober 14,54
november 16,54
detsember 17,51

 

2018

Kuu eur/MWh
aprill 19,01
mai 19,84
juuni 20,33
juuli 22,56
august 23,32
september 24,73
oktoober 28,49 
november 26,73
detsember 25,75

GET Baltic börsi avaldatud Balti riikide pakkumispiirkondades toimunud ostu-müügi tehingute alusel tarnitud kaalutud keskmine maagaasi hind:

2024

   Kuu eur/MWh  
jaanuar 30,80  
veebruar 25,93  
märts 29,20  
aprill 33,24  
mai 36,00  
juuni 39.66  

2023

   Kuu eur/MWh
jaanuar 68,63
veebruar 58,58
märts 48,82
aprill 48,99
mai 36,73
juuni 36,24
juuli 36,21
august 42,65
september 42,28
oktoober 45,66
november 45,38
detsember 35,62

 

2022

   Kuu eur/MWh
jaanuar 91,60
veebruar 81,32
märts 93,88
aprill 112,08
mai 105,43
juuni 116,97
juuli 166,54
august 241,57
september 210,48
oktoober 125,44
november 117,47
detsember 126,87

2021

   Kuu eur/MWh
jaanuar 16,83
veebruar 19,81
märts 18,05
aprill 18,82
mai 22,30
juuni 25,98
juuli 31,47
august 37,82
september 49,03
oktoober 67,23
november 78,88
detsember 92,30

2020

   Kuu eur/MWh
jaanuar 14,38
veebruar 12,10
märts 10,66
aprill 9,73
mai 7,66
juuni 7,81
juuli 6,09
august 7,87
september 9,41
oktoober 13,19
november 13,35
detsember 13,71

 

2019

Kuu eur/MWh
jaanuar 24,27
veebruar 22,00
märts 19,63
aprill 17,64
mai 15,84
juuni 14,05
juuli 12,56
august 12,00
september 12,58
oktoober 14,54
november 16,54
detsember 17,51

 

2018

Kuu eur/MWh
aprill 19,01
mai 19,84
juuni 20,33
juuli 22,56
august 23,32
september 24,73
oktoober 28,49 
november 26,73
detsember 25,75