Liigu edasi põhisisu juurde

Tulenevalt Euroopa Komisjoni määruse number 651/2014 artikli 43 lõikest 5 ei tohi tegevusabi energiaühiku kohta ületada kõnealusest taastuvallikast toodetud energia tasandatud kulude ja sama energialiigi turuhinna vahet. Elering AS-i tellimusel koostas KPMG Baltics OÜ biometaani tootmise projektide kasumlikkuse hindamise mudeli, selgitamaks välja, kas vastavale tootjale biometaani tootmise tegevustoetuse maksmine vastab Euroopa Komisjoni riigiabi tingimustele.

Oleme avaldanud kodulehel biometaani tootmise projektide kasumlikkuse hindamise mudeli aluseks oleva ametliku kinnitatud metoodika, kasumlikkuse hindamise mudeli Exceli formaadis ning avaliku konsultatsiooni ettepanekud koos tagasisidega (manuses).

Toetus biometaani tootjale tõendatud biometaani tarbimise eest

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa biometaani tarbimise ja tootmise hoogustamisele ning toetada tegevusi, mis aitavad panustada eesmärki, et aastaks 2030 moodustab transpordikütuste tarbimises taastuvatest energiaallikatest toodetud kütus 14 protsenti.

Toetuse kaudu kiirendatakse biometaani tarbimise laiendamist Eestis, eesmärgiga võimaldada lõpptarbijal tarbida biometaani maagaasi hinnaga, samal ajal tagades turupõhiselt tootmise intensiivistumise ja investeerimiskindluse antud sektorisse, et alates 2024 aastast üle minna turupõhisele biometaani tootmisele.

Toetuse taotlusi võtame vastu alates 6. veebruarist 2018 kuni 31. detsember 2023 või kuni tegevuse toetamiseks ettenähtud eelarvevahendite lõppemiseni. Kasutada olevate vahendite maht võrdub otseselt heitkoguse ühikute müügi enampakkumisel saadava tegeliku tuluga.

Toetust saab taotleda juriidiline isik, kes vastab „Biometaanituru arendamise toetamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“ määruse §-s 9 toodud nõuetele.

Biometaani päritolutunnistuste ja biometaani statistika sertifikaatidega seotud tehinguteks on Elering loonud kõiki turuosalisi kaasava gaasi päritolutunnistuste infosüsteemi (Registri). Toetuse taotlemiseks on vaja end esmalt Registris aadressil biometaan.elering.ee registreerida biometaani tootjaks.

Toetusalust biometaani toodavad Rohegaas OÜ, Biometaan OÜ, Vinni Biogaas OÜ, Tartu Biogaas OÜ ja Oisu Biogaas OÜ.

Välja makstud toetuste kogusumma (eurot/€) 23 290 637,55
Meetme jääk hetkeseisuga (eurot/€)* 13 985 449,76

*Summa pole lõplik. Heitkoguse ühikute müügi enampakkumisel saadava tulu suurenemisel muutub vastavalt ka kasutada olevate vahendite maht.

Tarbitud biometaani eest makstud toetus kuude lõikes

   2021 Makstud toetus (eurot/€)
jaanuar 860 306,60
veebruar 882 664,29
märts 807 298,32
aprill 871 776,02
mai 462 663,96
juuni 651 860,53
juuli 832 458,17
august 1 056 191,10
september 903 216,18

GET Baltic börsi avaldatud Balti riikide pakkumispiirkondades toimunud ostu-müügi tehingute alusel tarnitud kaalutud keskmine maagaasi hind:

2021

   Kuu eur/MWh
jaanuar 16,83
veebruar 19,81
märts 18,05
aprill 18,82
mai 22,30
juuni 25,98
juuli 31,47
august 37,82
september 49,03

2020

   Kuu eur/MWh
jaanuar 14,38
veebruar 12,10
märts 10,66
aprill 9,73
mai 7,66
juuni 7,81
juuli 6,09
august 7,87
september 9,41
oktoober 13,19
november 13,35
detsember 13,71

 

2019

Kuu eur/MWh
jaanuar 24,27
veebruar 22,00
märts 19,63
aprill 17,64
mai 15,84
juuni 14,05
juuli 12,56
august 12,00
september 12,58
oktoober 14,54
november 16,54
detsember 17,51

 

2018

Kuu eur/MWh
aprill 19,01
mai 19,84
juuni 20,33
juuli 22,56
august 23,32
september 24,73
oktoober 28,49 
november 26,73
detsember 25,75

GET Baltic börsi avaldatud Balti riikide pakkumispiirkondades toimunud ostu-müügi tehingute alusel tarnitud kaalutud keskmine maagaasi hind:

2021

   Kuu eur/MWh
jaanuar 16,83
veebruar 19,81
märts 18,05
aprill 18,82
mai 22,30
juuni 25,98
juuli 31,47
august 37,82
september 49,03

2020

   Kuu eur/MWh
jaanuar 14,38
veebruar 12,10
märts 10,66
aprill 9,73
mai 7,66
juuni 7,81
juuli 6,09
august 7,87
september 9,41
oktoober 13,19
november 13,35
detsember 13,71

 

2019

Kuu eur/MWh
jaanuar 24,27
veebruar 22,00
märts 19,63
aprill 17,64
mai 15,84
juuni 14,05
juuli 12,56
august 12,00
september 12,58
oktoober 14,54
november 16,54
detsember 17,51

 

2018

Kuu eur/MWh
aprill 19,01
mai 19,84
juuni 20,33
juuli 22,56
august 23,32
september 24,73
oktoober 28,49 
november 26,73
detsember 25,75

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Failid Kontaktid Book page Konsultatsioon Hooldustööd