Liigu edasi põhisisu juurde

Toetus biometaani tootjale tõendatud biometaani tarne eest

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa biometaani tarbimise ja tootmise hoogustamisele ning toetada tegevusi, mis aitavad panustada eesmärki, et aastaks 2020 moodustab transpordikütuste tarbimises taastuvatest energiaallikatest toodetud kütus 10 protsenti.

Toetuse taotlusi võtame vastu alates 6. veebruarist 2018 kuni 31. detsember 2023 või kuni tegevuse toetamiseks ettenähtud eelarvevahendite lõppemiseni. Taotlusvooru eelarve on ligikaudu 28 000 000 eurot.

Toetust saab taotleda juriidiline isik, kes vastab „Biometaanituru arendamise toetamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“ määruse §-s 9 toodud nõuetele.

Toetuse taotlemiseks on vaja end esmalt registreerida biometaani tootjaks gaasi päritolutunnistuste infosüsteemis (Registris) aadressil biometaan.elering.ee.

 

Tarbitud biometaani eest makstud toetus

2019 Makstud toetus (eurot/€)
jaanuar 409 563
veebruar 484 629,16
märts 324 864,33
aprill 464 538,6
mai 495 477,76
juuni 472 137,6
juuli 297 129,15
august 459 497,2
september 365 376
oktoober 486 317,46

GET Baltic börsi avaldatud Balti riikide pakkumispiirkondades toimunud ostu-müügi tehingute alusel tarnitud kaalutud keskmine maagaasi hind:

 

2019

Kuu eur/MWh
jaanuar 24,27
veebruar 22,00
märts 19,63
aprill 17,64
mai 15,84
juuni 14,05
juuli 12,56
august 12,00
september 12,58

 

2018

Kuu eur/MWh
aprill 19,01
mai 19,84
juuni 20,33
juuli 22,56
august 23,32
september 24,73
oktoober 28,49 
november 26,73
detsember 25,75

GET Baltic börsi avaldatud Balti riikide pakkumispiirkondades toimunud ostu-müügi tehingute alusel tarnitud kaalutud keskmine maagaasi hind:

 

2019

Kuu eur/MWh
jaanuar 24,27
veebruar 22,00
märts 19,63
aprill 17,64
mai 15,84
juuni 14,05
juuli 12,56
august 12,00
september 12,58

 

2018

Kuu eur/MWh
aprill 19,01
mai 19,84
juuni 20,33
juuli 22,56
august 23,32
september 24,73
oktoober 28,49 
november 26,73
detsember 25,75

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Konsultatsioon Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg