Liigu edasi põhisisu juurde

Elering on ühes teiste Balti süsteemihalduritega välja töötanud Balti sagedusreservide turu reeglite ettepaneku.

Ettepanek kirjeldab Balti ühise sagedusreservide turu loomise ajakava ning sätestab turu reeglid. Ühine sagedusreservide turg on oluline meede, et tagada elektrisüsteemi toimimine ja varustuskindlus pärast Balti elektrisüsteemide sünkroniseerimist Mandri-Euroopa sünkroonalaga, kui süsteemi juhtimiseks on vaja hakata kasutama tänasest olulisemal määral automaatselt ja manuaalselt käivitatavaid sageduse juhtimise reserve. Balti süsteemihaldurid plaanivad sagedusreservide turuga alustada 2025. aastal.

Balti sagedusreservide turul hangitakse kolme Balti riigiga sagedusreservid ühiselt. Tagamaks igale riigile ligipääs nende jaoks vajaliku koguse sagedusreservidele, broneeritakse Balti riikide vahelistel liinidel ka teatav osa ülekandevõimsust sagedusreservide tarbeks.

Kõik Balti süsteemihaldurid on ette näinud, et kasutavad ajutiselt vajaliku süsteemiteenuste koguse osaliseks katmiseks nende käsutuses olevaid ressursse (Eleringi puhul Kiisa avariielektrijaama, Läti ja Leedu puhul akusüsteemid). Antud meede on süsteemihaldurite analüüside kohaselt hädavajalik, et tagada piisav sageduse juhtimise ressursside olemasolu Balti riikides ja vältida ülemäärast kulude tõusu lõpptarbija jaoks. Süsteemihaldurite käsutuses olevate ressursside maht on turu avamise hetkel ligikaudu 20% kogu turu mahust ning väheneb vastavalt turupakkumise suurenemisele.

Täiendavate küsimustega on võimalik pöörduda e-posti teel: reservid@elering.ee