Liigu edasi põhisisu juurde

Elering osutab maagaasi ülekandeteenust, mis on gaasi transportimine ülekandevõrgu kaudu alates Eesti riigipiirist kuni kokkulepitud liitumispunktideni.

Liitumispunkti defineerib seadus kui võrgu ja tarbijapaigaldise või võrgu ja teisele võrguettevõtjale kuuluva võrgu ühenduskohta.

 

Võrgutasud alates 01.01.2019

Alates 01.01.2019 kehtivad Konkurentsiameti poolt heaks kiidetud võrgutasud:

Tähis Nimetus Ühik Suurus
G1 Gaasi väljumine ülekandevõrgust €/MWh 2,461
G2 Gaasi sisestamine ülekandevõrku €/MWh 0,000
  Transiit €/MWh 0,035

 

Hinna kujundamisel on lähtutud MGS § 23 lg 3 alusel:

 1. vajalike tegevuskulude katmisest;
 2. investeeringutest tegevus- ja arenduskohustuse täitmiseks;
 3. keskkonnanõuete täitmisest;
 4. kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmisest;
 5. põhjendatud tulukusest ettevõtja investeeritud kapitalilt.

Elering võib võrguteenuse osutamise lepingu tüüptingimuste p 1.6 alusel seadusega sätestatud korras ja tingimustel ühepoolselt muuta võrguteenuse hinda. Elering võrguettevõtjana on vastavalt MGS § 23 lõikele 4 võrguteenuse hinna ja selle kehtestamise alused esitanud Konkurentsiametile kooskõlastamiseks ning põhjendanud hinna moodustamist. Muudetud hind on võrguteenuse müügi aluseks alates selle kehtima hakkamisest.

Kliendid ei pea edastama hinna muutumisel gaasiarvesti näite. Elering teeb võrguteenuse hinna muutumisel tasaarvelduse tegelikult tarbitud koguse alusel ning esitab sellekohase arve.

MGS § 23 lg 6 alusel avalikustab ülekandeteenust osutav võrguettevõtja võrguteenuse kooskõlastatud hinnad oma veebilehel ning teavitab tarbijat ja jaotusvõrguettevõtjat uutest hindadest vähemalt kolm kuud ette. 

Ülekandeteenuse hind alates 01.01.2020

Ülekandeteenuse hind kuni 31.12.2018

Ülekandeteenuse hind kuni 30.06.2018

Gaasi ülekandeteenuse hinna muutmine seoses regionaalse gaasituru käivitamisega


Alates 01.07.2018. a. jõustusid „Elering AS gaasi siseriikliku ülekandeteenuse tüüptingimused“, mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti 13.04.2018. a. otsusega nr 7-10/2018-0013 ja „Elering AS gaasi ülepiirilise ülekandeteenuse tüüptingimused“, mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti 17.05.2018 otsus nr 7-10/2018-015.

Alates 01.01.2020 jõustuvad „Elering AS gaasi siseriikliku ülekandeteenuse tüüptingimused“, mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti 06.09.2019 otsusega nr 7-10/2019-006 ja "Standard Terms and Condition of the Network Rules" (Eesti-Läti ühised võrgureeglid), mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti 30.09.2019 otsusega nr 7-10/2019-007.

 

Alates 01. jaanuarist 2008 maksustatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse kohaselt Eestis kütuseaktsiisiga muude kütuste kõrval ka maagaas. Maagaasilt aktsiisimaksu tasumise ja deklareerimise kohustus on seaduse alusel võrguettevõtjal.

Alates 01.01.2016 kehtib Eestis maagaasiaktsiisi määr 0,03377 €/m3 kohta, millele lisandub käibemaks.

Maagaas maksustatakse aktsiisiga, kui maagaasi kasutatakse kütteainena, st maagaasist toodetakse soojust (soojuse tootmise eesmärk – hoonete kütmine, tehnoloogiliste protsesside vajadusteks vmt – ei ole siinjuures oluline).

Maagaasi kasutaja võib taotleda aktsiisivabastuse luba, kui ta on:

 • maagaasi võrguettevõtja, kes kasutab maagaasi maagaasivõrgu töös hoidmiseks;
 • isik, kes on kantud äriregistrisse ja kasutab maagaasi oma ettevõtluses
  • mineraloogilistes protsessides,
  • elektrienergia tootmiseks,
  • muul otstarbel kui kütteainena.

 

Võrgutasud alates 01.01.2019

Alates 01.01.2019 kehtivad Konkurentsiameti poolt heaks kiidetud võrgutasud:

Tähis Nimetus Ühik Suurus
G1 Gaasi väljumine ülekandevõrgust €/MWh 2,461
G2 Gaasi sisestamine ülekandevõrku €/MWh 0,000
  Transiit €/MWh 0,035

 

Hinna kujundamisel on lähtutud MGS § 23 lg 3 alusel:

 1. vajalike tegevuskulude katmisest;
 2. investeeringutest tegevus- ja arenduskohustuse täitmiseks;
 3. keskkonnanõuete täitmisest;
 4. kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmisest;
 5. põhjendatud tulukusest ettevõtja investeeritud kapitalilt.

Elering võib võrguteenuse osutamise lepingu tüüptingimuste p 1.6 alusel seadusega sätestatud korras ja tingimustel ühepoolselt muuta võrguteenuse hinda. Elering võrguettevõtjana on vastavalt MGS § 23 lõikele 4 võrguteenuse hinna ja selle kehtestamise alused esitanud Konkurentsiametile kooskõlastamiseks ning põhjendanud hinna moodustamist. Muudetud hind on võrguteenuse müügi aluseks alates selle kehtima hakkamisest.

Kliendid ei pea edastama hinna muutumisel gaasiarvesti näite. Elering teeb võrguteenuse hinna muutumisel tasaarvelduse tegelikult tarbitud koguse alusel ning esitab sellekohase arve.

MGS § 23 lg 6 alusel avalikustab ülekandeteenust osutav võrguettevõtja võrguteenuse kooskõlastatud hinnad oma veebilehel ning teavitab tarbijat ja jaotusvõrguettevõtjat uutest hindadest vähemalt kolm kuud ette. 

Ülekandeteenuse hind alates 01.01.2020

Ülekandeteenuse hind kuni 31.12.2018

Ülekandeteenuse hind kuni 30.06.2018

Gaasi ülekandeteenuse hinna muutmine seoses regionaalse gaasituru käivitamisega


Alates 01.07.2018. a. jõustusid „Elering AS gaasi siseriikliku ülekandeteenuse tüüptingimused“, mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti 13.04.2018. a. otsusega nr 7-10/2018-0013 ja „Elering AS gaasi ülepiirilise ülekandeteenuse tüüptingimused“, mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti 17.05.2018 otsus nr 7-10/2018-015.

Alates 01.01.2020 jõustuvad „Elering AS gaasi siseriikliku ülekandeteenuse tüüptingimused“, mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti 06.09.2019 otsusega nr 7-10/2019-006 ja "Standard Terms and Condition of the Network Rules" (Eesti-Läti ühised võrgureeglid), mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti 30.09.2019 otsusega nr 7-10/2019-007.

 

Alates 01. jaanuarist 2008 maksustatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse kohaselt Eestis kütuseaktsiisiga muude kütuste kõrval ka maagaas. Maagaasilt aktsiisimaksu tasumise ja deklareerimise kohustus on seaduse alusel võrguettevõtjal.

Alates 01.01.2016 kehtib Eestis maagaasiaktsiisi määr 0,03377 €/m3 kohta, millele lisandub käibemaks.

Maagaas maksustatakse aktsiisiga, kui maagaasi kasutatakse kütteainena, st maagaasist toodetakse soojust (soojuse tootmise eesmärk – hoonete kütmine, tehnoloogiliste protsesside vajadusteks vmt – ei ole siinjuures oluline).

Maagaasi kasutaja võib taotleda aktsiisivabastuse luba, kui ta on:

 • maagaasi võrguettevõtja, kes kasutab maagaasi maagaasivõrgu töös hoidmiseks;
 • isik, kes on kantud äriregistrisse ja kasutab maagaasi oma ettevõtluses
  • mineraloogilistes protsessides,
  • elektrienergia tootmiseks,
  • muul otstarbel kui kütteainena.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid