Liigu edasi põhisisu juurde

Elering osutab maagaasi ülekandeteenust, mis on gaasi transportimine ülekandevõrgu kaudu kokkulepitud liitumispunktini või liitumispunktist ülekandevõrguni.

Liitumispunkti defineerib seadus kui võrgu ja tarbija- või tootjapaigaldise või võrgu ja teisele võrguettevõtjale kuuluva võrgu ühenduskohta.


 

Alates 01.10.2020 kehtivad Konkurentsiameti 16.06.2020 otsusega nr 7-3/2020-024 kooskõlastatud võrgutasud.

PS! Alates 04.12.2023 hakkab kehtima uus hind. Loe lähemalt

 

Võrgutasude muutuse eesmärgiks on muuta aastast erineva ajavahemiku kindla võimsuse standardvõimsustoodete baashindasid tulenevalt päevade arvu muutusest aastas (gaasiaastate 2020/2021, 2021/2022 ja 2022/2023 pikkus on 365 päeva, kehtivate võrguteenuse hindade arvutamisel aluseks võetud 2020. aasta pikkus on 366 päeva). Muid võrguteenuse hindade kujundamisel aluseks olevaid andmeid muudetud ei ole.

 

 

Süsteemisisene võrgukasutus

Süsteemidevaheline võrgukasutus

 

Võimsuspõhine sisendhind (sh Värska, Luhamaa ja Narva sisendpunktid), €/MWh/päev/perioodis

Võimsuspõhine väljundhind  (siseriiklik väljundpunkt, võrgutasu G1), €/MWh/päev/perioodis

Võimsuspõhine sisendhind, €/MWh/päev/perioodis

Võimsuspõhine väljundhind (sh Värska, Luhamaa ja Narva sisendpunktid), €/MWh/päev/perioodis

Gaasiaasta (okt-sept)

142,77

0

142,77

142,77

I kvartal (okt-dets)

39,5844

0

39,5844

39,5844

II kvartal (jaan-märts)

38,7239

0

38,7239

38,7239

III kvartal (aprill-juuni)

39,1542

0

39,1542

39,1542

IV kvartal (juuli-sept)

39,5844

0

39,5844

39,5844

Oktoober

15,1571

0

15,1571

15,1571

November

14,6682

0

14,6682

14,6682

Detsember

15,1571

0

15,1571

15,1571

Jaanuar

15,1571

0

15,1571

15,1571

Veebruar

13,6903

0

13,6903

13,6903

Märts

15,1571

0

15,1571

15,1571

Aprill

14,6682

0

14,6682

14,6682

Mai

15,1571

0

15,1571

15,1571

Juuni

14,6682

0

14,6682

14,6682

Juuli

15,1571

0

15,1571

15,1571

August

15,1571

0

15,1571

15,1571

September

14,6682

0

14,6682

14,6682

Päev

0,5867

3,64

0,5867

0,5867

Päevasisene

0,665

3,64

0,665

0,665

 

Ülekandeteenuse hind alates 01.10.2020

Ülekandeteenuse hind 01.01.2020 - 30.09.2020

Ülekandeteenuse hind 01.01.2019-31.12.2019

Ülekandeteenuse hind 01.07.2018 - 31.12.2018

Ülekandeteenuse hind kuni 30.06.2018

Gaasi ülekandeteenuse hinna muutmine seoses regionaalse gaasituru käivitamisega


Alates 01.07.2018. a. jõustusid „Elering AS gaasi siseriikliku ülekandeteenuse tüüptingimused“, mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti 13.04.2018. a. otsusega nr 7-10/2018-0013 ja „Elering AS gaasi ülepiirilise ülekandeteenuse tüüptingimused“, mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti 17.05.2018 otsus nr 7-10/2018-015.

Alates 01.01.2020 jõustusid „Elering AS gaasi siseriikliku ülekandeteenuse tüüptingimused“, mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti 06.09.2019 otsusega nr 7-10/2019-006 ja "Common Regulations for the Use of Natural Gas Transmission System" (Eesti-Läti ühised võrgureeglid), mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti 30.09.2019 otsusega nr 7-10/2019-007.

Konkurentsiameti otsusega 30.11.2022 nr 7-10/2022-011 kooskõlastati muudatused Eesti - Läti ühistes võrgureeglites, mis rakenduvad alates 30.11.2022.

Konkurentsiameti otsusega 28.02.2023 nr 7-10/2023-002 kooskõlastati muudatused Eesti - Läti ühistes võrgureeglites, mis rakendusid alates 01.04.2023.Tüüptingimuste muudatuse eesmärk on 19.12.2022 vastu võtud Euroopa Komisjoni määruse 2022/2576 artikkel 14 toodud nõuete täitmine.

 

Alates 01. jaanuarist 2008 maksustatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse kohaselt Eestis kütuseaktsiisiga muude kütuste kõrval ka maagaas. Maagaasilt aktsiisimaksu tasumise ja deklareerimise kohustus on seaduse alusel võrguettevõtjal.

Eestis kehtiva maagaasi aktsiisimäära kohta leiab infot Maksu- ja Tolliameti kodulehelt. 

Maagaas maksustatakse nt aktsiisiga, kui maagaasi kasutatakse kütteainena, st maagaasist toodetakse soojust või  kui maagaasi edastatakse võrgust sellisele tarbijale, kes ei ole võrguettevõtja ega maagaasist soojuse ja elektrienergia koostootja.

Täpsema aktsiisiga maksustamisega seonduva info ja alused leiab Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Maagaasi kasutaja võib nt taotleda aktsiisivabastuse luba, kui ta on:

 • maagaasi võrguettevõtja, kes kasutab maagaasi maagaasivõrgu töös hoidmiseks;
 • isik, kes on intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja;

 • isik, kes on kantud äriregistrisse ja kasutab maagaasi oma ettevõtluses
  • mineraloogilistes protsessides,
  • elektrienergia tootmiseks,
  • muul otstarbel kui kütteainena.

Täpsema aktsiisiga maksustamisega seonduva info leiab Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.


 

Alates 01.10.2020 kehtivad Konkurentsiameti 16.06.2020 otsusega nr 7-3/2020-024 kooskõlastatud võrgutasud.

PS! Alates 04.12.2023 hakkab kehtima uus hind. Loe lähemalt

 

Võrgutasude muutuse eesmärgiks on muuta aastast erineva ajavahemiku kindla võimsuse standardvõimsustoodete baashindasid tulenevalt päevade arvu muutusest aastas (gaasiaastate 2020/2021, 2021/2022 ja 2022/2023 pikkus on 365 päeva, kehtivate võrguteenuse hindade arvutamisel aluseks võetud 2020. aasta pikkus on 366 päeva). Muid võrguteenuse hindade kujundamisel aluseks olevaid andmeid muudetud ei ole.

 

 

Süsteemisisene võrgukasutus

Süsteemidevaheline võrgukasutus

 

Võimsuspõhine sisendhind (sh Värska, Luhamaa ja Narva sisendpunktid), €/MWh/päev/perioodis

Võimsuspõhine väljundhind  (siseriiklik väljundpunkt, võrgutasu G1), €/MWh/päev/perioodis

Võimsuspõhine sisendhind, €/MWh/päev/perioodis

Võimsuspõhine väljundhind (sh Värska, Luhamaa ja Narva sisendpunktid), €/MWh/päev/perioodis

Gaasiaasta (okt-sept)

142,77

0

142,77

142,77

I kvartal (okt-dets)

39,5844

0

39,5844

39,5844

II kvartal (jaan-märts)

38,7239

0

38,7239

38,7239

III kvartal (aprill-juuni)

39,1542

0

39,1542

39,1542

IV kvartal (juuli-sept)

39,5844

0

39,5844

39,5844

Oktoober

15,1571

0

15,1571

15,1571

November

14,6682

0

14,6682

14,6682

Detsember

15,1571

0

15,1571

15,1571

Jaanuar

15,1571

0

15,1571

15,1571

Veebruar

13,6903

0

13,6903

13,6903

Märts

15,1571

0

15,1571

15,1571

Aprill

14,6682

0

14,6682

14,6682

Mai

15,1571

0

15,1571

15,1571

Juuni

14,6682

0

14,6682

14,6682

Juuli

15,1571

0

15,1571

15,1571

August

15,1571

0

15,1571

15,1571

September

14,6682

0

14,6682

14,6682

Päev

0,5867

3,64

0,5867

0,5867

Päevasisene

0,665

3,64

0,665

0,665

 

Ülekandeteenuse hind alates 01.10.2020

Ülekandeteenuse hind 01.01.2020 - 30.09.2020

Ülekandeteenuse hind 01.01.2019-31.12.2019

Ülekandeteenuse hind 01.07.2018 - 31.12.2018

Ülekandeteenuse hind kuni 30.06.2018

Gaasi ülekandeteenuse hinna muutmine seoses regionaalse gaasituru käivitamisega


Alates 01.07.2018. a. jõustusid „Elering AS gaasi siseriikliku ülekandeteenuse tüüptingimused“, mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti 13.04.2018. a. otsusega nr 7-10/2018-0013 ja „Elering AS gaasi ülepiirilise ülekandeteenuse tüüptingimused“, mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti 17.05.2018 otsus nr 7-10/2018-015.

Alates 01.01.2020 jõustusid „Elering AS gaasi siseriikliku ülekandeteenuse tüüptingimused“, mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti 06.09.2019 otsusega nr 7-10/2019-006 ja "Common Regulations for the Use of Natural Gas Transmission System" (Eesti-Läti ühised võrgureeglid), mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti 30.09.2019 otsusega nr 7-10/2019-007.

Konkurentsiameti otsusega 30.11.2022 nr 7-10/2022-011 kooskõlastati muudatused Eesti - Läti ühistes võrgureeglites, mis rakenduvad alates 30.11.2022.

Konkurentsiameti otsusega 28.02.2023 nr 7-10/2023-002 kooskõlastati muudatused Eesti - Läti ühistes võrgureeglites, mis rakendusid alates 01.04.2023.Tüüptingimuste muudatuse eesmärk on 19.12.2022 vastu võtud Euroopa Komisjoni määruse 2022/2576 artikkel 14 toodud nõuete täitmine.

 

Alates 01. jaanuarist 2008 maksustatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse kohaselt Eestis kütuseaktsiisiga muude kütuste kõrval ka maagaas. Maagaasilt aktsiisimaksu tasumise ja deklareerimise kohustus on seaduse alusel võrguettevõtjal.

Eestis kehtiva maagaasi aktsiisimäära kohta leiab infot Maksu- ja Tolliameti kodulehelt. 

Maagaas maksustatakse nt aktsiisiga, kui maagaasi kasutatakse kütteainena, st maagaasist toodetakse soojust või  kui maagaasi edastatakse võrgust sellisele tarbijale, kes ei ole võrguettevõtja ega maagaasist soojuse ja elektrienergia koostootja.

Täpsema aktsiisiga maksustamisega seonduva info ja alused leiab Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Maagaasi kasutaja võib nt taotleda aktsiisivabastuse luba, kui ta on:

 • maagaasi võrguettevõtja, kes kasutab maagaasi maagaasivõrgu töös hoidmiseks;
 • isik, kes on intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja;

 • isik, kes on kantud äriregistrisse ja kasutab maagaasi oma ettevõtluses
  • mineraloogilistes protsessides,
  • elektrienergia tootmiseks,
  • muul otstarbel kui kütteainena.

Täpsema aktsiisiga maksustamisega seonduva info leiab Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.