Liigu edasi põhisisu juurde

Elering osutab maagaasi ülekandeteenust, mis on gaasi transportimine ülekandevõrgu kaudu kokkulepitud liitumispunktini või liitumispunktist ülekandevõrguni.

Liitumispunkti defineerib seadus kui võrgu ja tarbija- või tootjapaigaldise või võrgu ja teisele võrguettevõtjale kuuluva võrgu ühenduskohta.

 

Alates 01.01.2020 jõustusid „Elering AS gaasi siseriikliku ülekandeteenuse tüüptingimused“, mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti 06.09.2019 otsusega nr 7-10/2019-006 ja "Common Regulations for the Use of Natural Gas Transmission System" (Eesti-Läti ühised võrgureeglid), mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti 30.09.2019 otsusega nr 7-10/2019-007.

Konkurentsiameti otsusega 28.02.2023 nr 7-10/2023-002 kooskõlastati muudatused Eesti - Läti ühistes võrgureeglites, mis rakendusid alates 01.04.2023.Tüüptingimuste muudatuse eesmärk on 19.12.2022 vastu võtud Euroopa Komisjoni määruse 2022/2576 artikkel 14 toodud nõuete täitmine.

Aktsiis 

Alates 01. jaanuarist 2008 maksustatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse kohaselt Eestis kütuseaktsiisiga muude kütuste kõrval ka maagaas. Maagaasilt aktsiisimaksu tasumise ja deklareerimise kohustus on seaduse alusel võrguettevõtjal.

Maagaas maksustatakse aktsiisiga, kui maagaasi kasutatakse kütteainena, st maagaasist toodetakse soojust või  kui maagaasi edastatakse võrgust sellisele tarbijale, kes ei ole võrguettevõtja ega maagaasist soojuse ja elektrienergia koostootja.

Täpsema aktsiisiga maksustamisega seonduva info, sh kehtivad aktsiisimäärad, leiab Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Strateegilise gaasivaru maks

Euroopa Nõukogu määrusega on pandud liikmesriikidele, mille territooriumil ei ole vajalikke gaasihoidlaid, kohustus hoiustada vähemalt 15 protsenti oma aastasest gaasitarbimisest teistes liikmesriikides asuvates terminalides. Eesti strateegilise gaasivaru eesmärk on tagada gaasivarustuse esmane säilimine ulatuslike tarnekatkestuste korral.

Gaasivaruga tegeleb Eesti Varude Keskus.

Strateegilise gaasivaru maksemäärad kehtestab Eesti Varude Keskuse nõukogu ettepanekul majandus- ja taristuminister.

 

Alates 01.01.2020 jõustusid „Elering AS gaasi siseriikliku ülekandeteenuse tüüptingimused“, mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti 06.09.2019 otsusega nr 7-10/2019-006 ja "Common Regulations for the Use of Natural Gas Transmission System" (Eesti-Läti ühised võrgureeglid), mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti 30.09.2019 otsusega nr 7-10/2019-007.

Konkurentsiameti otsusega 28.02.2023 nr 7-10/2023-002 kooskõlastati muudatused Eesti - Läti ühistes võrgureeglites, mis rakendusid alates 01.04.2023.Tüüptingimuste muudatuse eesmärk on 19.12.2022 vastu võtud Euroopa Komisjoni määruse 2022/2576 artikkel 14 toodud nõuete täitmine.

Aktsiis 

Alates 01. jaanuarist 2008 maksustatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse kohaselt Eestis kütuseaktsiisiga muude kütuste kõrval ka maagaas. Maagaasilt aktsiisimaksu tasumise ja deklareerimise kohustus on seaduse alusel võrguettevõtjal.

Maagaas maksustatakse aktsiisiga, kui maagaasi kasutatakse kütteainena, st maagaasist toodetakse soojust või  kui maagaasi edastatakse võrgust sellisele tarbijale, kes ei ole võrguettevõtja ega maagaasist soojuse ja elektrienergia koostootja.

Täpsema aktsiisiga maksustamisega seonduva info, sh kehtivad aktsiisimäärad, leiab Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Strateegilise gaasivaru maks

Euroopa Nõukogu määrusega on pandud liikmesriikidele, mille territooriumil ei ole vajalikke gaasihoidlaid, kohustus hoiustada vähemalt 15 protsenti oma aastasest gaasitarbimisest teistes liikmesriikides asuvates terminalides. Eesti strateegilise gaasivaru eesmärk on tagada gaasivarustuse esmane säilimine ulatuslike tarnekatkestuste korral.

Gaasivaruga tegeleb Eesti Varude Keskus.

Strateegilise gaasivaru maksemäärad kehtestab Eesti Varude Keskuse nõukogu ettepanekul majandus- ja taristuminister.