Liigu edasi põhisisu juurde

Majandus- ja taristuministri 14.11.2022. a määruse nr 90 „Biokütuse, biometaani ja elektrienergia statistikaga ning kasvuhoonegaaside heitkoguste statistikaga kauplemise kord“ § 8 lõike 1 alusel avaldab süsteemihaldaja Elering AS kvartalipõhiselt süsteemihaldaja Elering AS-i loodud metoodika kohaselt kaalutud keskmise biometaani, taastuvelektri, taastuvenergia ja KHG transpordistatistika müügihinna. Eraldi avaldatakse bilateraalse kauplemise ning enampakkumise teel võõrandatud transpordistatistika kaalutud keskmised müügihinnad.

Taastuvenergia transpordistatistika tähistab kütuse käitlemise andmekogust transpordistatistika kauplemisplatvormile müüki saadetud vedela biokütuse, biometaani või taastuvelektri transpordistatistikat. 

Vedela biokütuse, biometaani või elektrienergia transpordistatistika on siseriiklik elektrooniline tõend, mis tõendab vedela biokütuse, biometani või taastuvelektri tarbimisse andmist transpordisektoris.

Kasvuhoonegaaside heitkoguste transpordistatistika (KHG transpordistatistika) on siseriiklik elektrooniline tõend, mis tõendab kütusega või tarnitud energiaga seotud kasvuhoonegaaside heitkogustega võrdväärse süsinikdioksiidi kogumassi vähendamist tonnides.

2024. a I kvartalis bilateraalse kauplemise teel ning 2023. a IV kvartalis enampakkumise teel võõrandatud biometaani, taastuvelektri, taastuvenergia ja KHG transpordistatistika kaalutud keskmised müügihinnad:

Pilt

 *Kaalutud keskmised hinnad põhinevad transpordistatistika kauplemisplatvormil esitatud andmetel.

2024. a I kvartalis enampakkumise teel biometaani, taastuvelektri, tasatuvenergia ega KHG transpordistatistikat ei võõrandatud.