Liigu edasi põhisisu juurde

Üheks suuremaks väljakutseks elektrisüsteemi muutuste juures on vajadus hoida süsteemis igal ajahetkel tasakaalu tarbimise ja tootmise vahel. Kuna taastuvate energiaallikate tootmistsüklit pole võimalik pikalt ette planeerida, on süsteemi stabiilsuse tagamiseks oluline paindlikkuse edendamine. See eeldab varasemaga võrreldes märksa suuremat koostööd põhivõrguettevõtjate ja jaotusvõrguettevõtjate vahel. 

Paindlikkuse suurendamiseks tuleb edendada tarbimise juhtimist. Tarbijal saab olema muutuvas süsteemis senisest märksa suurem roll ja uued süsteemi toetavad lahendused peavad olema tarbijakesksed. Selliste arengute võimaldamiseks tuleb energiavõrkude haldamisel kasutusele võtta senistest märgatavalt erinevad turu toimimist toetavad info- ja kommunikatsioonilahendused. 

Tarbimise juhtimise konkureerivateks kasutusviisideks on näiteks: 

 • kauplemine hulgiturul, vältimaks hinna volatiilsust;
 • ülekoormuste juhtimine ning sellest lätuv võimalus investeeringute edasilükkamiseks jaotus- ja ülekandevõrkudes;
 • süsteemiteenuste pakkumine regionaalsel tasandil mFRR ehk käsitsi reguleeritava sageduse taastamise reservi tootena.

Tervet regiooni hõlmava paindlikkusteenuste turu väljaarendamiseks on Elering käivitamas projekti paindlikkusteenuste regionaalse turuplatvormi loomiseks koostöös Läti ja Soome süsteemihaldurite, jaotusvõrguettevõtjatega ja ülikoolidega. Sellise turuplatvormi eesmärk on kaasata tarbimise- ja tootmispõhine paindlikkus elektriturgudele ehk pakkuda tarbijatele võimalust turul osalemiseks ja raha teenimiseks näiteks olukorras, kui neil on võimalik jätta tarbimata juba ostetud elekter. 

Platvorm võimaldaks võrgus olevat paindlikkust kasutada regionaalselt nii süsteemiteenusena kui võrgupiirangute juhtimiseks ning investeeringute edasilükkamiseks jaotus- ja ülekandevõrkudes.

Perspektiivis peab olema võimalik platvormi geograafiliselt laiendada ja rakendada ka teistes Euroopa riikides. Ideaalolukorras peab platvorm suutma rahuldada energiasüsteemi paindlikkuse vajadusi erinevate kauplemisperioodide – hulgiturg, päevasisene turg, reguleerimisturg, reservide turg – lõikes, kasutades selleks tarbimise juhtimise võimalusi.

 

Paindlikkusteenuste ja seda toetava turuplatvormi väljaarendamiseks osaleb Elering Horizon2020 raames kolmes üleeuroopalises paindlikkuse äriprotsesside, tehnoloogiate testimise ja väljaarendamise projektis:

 • EU-SysFlex (2017-2024) projekti eesmärk oli pakkuda uusi lahendusi nii tarbimis- kui tootmispoolse paindlikkuse toomiseks elektriturule, mis peaks võimaldama senisest enam liita süsteemiga mitteplaneeritavat taastuvenergiat (tuul, päike). Elering koos partneritega töötas projekti käigus välja andmevahetuse põhimõttelised kasutuslood, nõuded ja andmemudeli paindlikkusturu toimimiseks ning neid demonstreeriti vastavates pilootlahendustes.Rohkem infot
   
 • INTERRFACE (2019-2022) üleeuroopalises paindlikkuse tehnoloogiate projektis arendasime koos Soome, Läti ja Eesti põhi- ning jaotusvõrguettevõtetega piiriülese paindlikkusteenuste turuplatvormi. Elering juhtis projekti raames regionaalse paindlikkusteenuste turuplatvormi väljatöötamist ja lahenduse demonstreerimist. Loodi regionaalsed lahendused tarbimis- ja tootmispõhise paindlikkuse kaasamiseks elektriturgudele.
  Rohkem infot
   
 • OneNet (2020-2024) on üleeuroopaline paindlikkuse turukorralduse lahenduste demonstreerimise jätkuprojekt. Eleringi eesmärk on parandada paindlikkuse ligipääsu elektriturule ja suurendada aktiivse paindlikkuse mahtu, laiendades regionaalset paindlikkusturgu nii geograafiliselt (Eestile, Soomele ja Lätile lisandub Leedu) kui ka funktsionaalselt. Olulise uudse tehnoloogilise komponendina töötati Eleringi eestvedamisel välja paindlikkuse optimeerimist võimaldav TSO-DSO koordinatsiooniplatvorm.
  Rohkem infot